Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Välkommen till Uppvidinges trädgårdstippar!

Grenar och blad från trädgårdsarbete. Foto.

Vill vill gärna påminna om möjligheten att använda våra trädgårdstippar. Se dock till att bara lämna komposterbart trädgårdsavfall.

Som fastighetsägare kan du lämna komposterbart avfall från trädgården på trädgårdstippar i tätorterna Alstermo, Fröseke, Lenhovda, Norrhult/Klavreström, Åseda och Älghult.

Släng enbart kombosterpart trädgårdsavfall - ej plast eller annat skräp

På trädgårdstipparna får enbart rent komposterbart trädgårdsavfall lämnas. Emballage, såsom plastsäckar eller annat avfall, förorenar färdig kompost och kan även förstöra maskiner. Överträdelser kan leda till att tipparna måste stängas.

Avfallet ska delas upp i två fraktioner:

RIS - till exempel grenar, mindre träd och rötter

KOMPOSTERBART - till exempel löv, gräsklipp och växtdelar

Trädgårdstipparna finns på följande platser:

  • Alstermo: Långgatan, (Dansarelid)
  • Fröseke: Modigs väg
  • Lenhovda: vid reningsverket, förlängningen av Västergatan
  • Norrhult/Klavreström: slutet av Bergsrådsvägen, (Kullatippen)
  • Åseda: Östra vägen, mitt emot skogskyrkogården
  • Älghult: Lenhovdavägen, vid gamla sågen

Trädgårdsavfallet komposteras på plats. Fraktionen ris flisas och blandas sedan med övrigt kompostmaterial. Färdig kompost används i kommunens parkverksamhet samt vid täckning av Linneberga avfallsupplag.

Detta gäller för invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter får inte lämnas på trädgårdstippen. Rör det sig om små mängder kan du lägga det i röd påse eller motsvarande, försluta påsen väl och placera den i ditt sopkärl för vidare transport till förbränning. Har du större mängder, packa det i plastsäckar som du försluter väl. Transportera säckarna till Linneberga Återvinningscentral där du tar kontakt med ansvarig som hänvisar dig till lämplig plats att lägga avfallet. Säckarna skickas sedan för förbränning.

En invasiv art är en art som hotar den inhemska biologiska mångfalden. Vill du ha mer information, se följande webbplatser:

www.naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

www.havochvatten.se Länk till annan webbplats.

Lyssna