Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunfullmäktige 1/9 flyttas till Fröseke

För att minska risken för smittspridning av covid-19 anpassas Kommunfullmäktiges möte den 1/9 och flyttas till Fröseke Folkets hus.

Kommunfullmäktige flyttar sitt möte den 1/9 från Åseda till Fröseke Folkets hus för att öka möjligheten för allmänheten att lyssna utomhus. Ytterligare en anpassning för att minska risken för smittspridning är att allmänhetens frågestund utgår.

Dag: Tisdag 1/9
Tid: 18.30
Plats: Fröseke Folkets Hus

Ärenden som kommer att behandlas

1

Godkännande av dagordningen

2

Val av justerare

3

Anmälan av medborgarförslag

4

Inlämnande av interpellation

5

Anmälan av motioner

6

Fråga från förtroendevald

7

Information från revisorerna

8

Interpellation till Socialnämndens ordförande gällande många nya ansikten i hemtjänsten

9

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson angående prioriteringsordningen för uthyrning av sporthallar och gymnastiksalar

10

Kommunernas Kvalitet i Korthet 2019

11

Motion om firandet av Uppvidinge kommun 50 år 1971-2021

12

Motion om gröna beslut

13

Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, äldreboende och ekoby i centrum av Uppvidinge och döp området till Uppvidinge

14

Årsredovisning och revisionsberättelse VoB Kronoberg år 2019

15

Servicemått för erhållande av skolskjuts för gymnasieelever

16

Riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen 2021

17

Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för Uppvidingehus AB

18

Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i styrelsen för Uppvidingehus AB efter Linda Arvidsson (M)

19

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

20

Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden efter Torbjörn Gustafsson (C)

21

Meddelanden till Kommunfullmäktige

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka spridningen av covid-19. Tvätta händerna ofta, håll avstånd från varandra och stanna hemma om du känner sjukdomssymtom.

Peter Danielsson (S)
Kommunfullmäktiges ordförande

Lyssna