Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Synpunkter inför ansökan om tillstånd för vindpark

Uppvidinge kommun kommer att lämna synpunkter inför Stena Renewables ansökan om att bygga vindparken Hökanäs-Hovgård.

Företaget Stena Renewable vill bygga en vindpark i Hökanäs-Hovgård, ett område mellan Åseda och Älghult, och Uppvidinge kommun har nu möjlighet att lämna ett yttrande på de samrådshandlingar företaget har tagit fram inför att de senare ska lämna in en ansökan till länsstyrelsen.

2020-08-19 behandlades ärendet på Kommunstyrelsens sammanträde och då beslutades att överlämna ett yttrande. Sammanfattningsvis framgår det av yttrandet att Uppvidinge kommun är generellt positiva till förnybar energi och i detta skede har kommunen synpunkter på antal verk, totalhöjd och respektavstånd.

Uppvidinge kommun kommer vid ett senare tillfälle, som led i ansökningsprocessen, få tillfälle att tillstyrka eller avslå ansökan.

Har du synpunkter på vindpark Hökanäs-Hovgård inför kommande hantering i processen så kan dessa skickas till antingen ks@uppvidinge.se eller Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda (märk kuvertet ”Synpunkter vindpark Hökanäs-Hovgård”).

Ansökningsprocessens steg

Ansökan om tillstånd befinner sig just nu i första steget, Samråd.

Skärmklipp ansökningsprocessen för vindparken.
Lyssna