Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Just nu genomförs den årliga trygghetsmätningen

Tillsammans med kommunen genomför polisen just nu den årliga trygghetsmätningen i Uppvidinge.

Vilka problem ser medborgarna där de bor? Känner de sig trygga när de rör sig ute på kvällarna? Bland annat detta kommer polisen tillsammans med de 58 kommunerna i polisregion Syd att undersöka i årets lokala trygghetsmätning.

I dagarna kommer 72 900 personer mellan 16 och 85 år, boende i polisregion Syd, att få brev av polisen och sin kommun. Det är nämligen dags för den årliga trygghetsmätningen där invånarna har chans att berätta om sina upplevelser och påverka polisens och kommunens kommande arbete.

Viktigt att många svarar

– Det är viktigt för oss att många svarar på undersökningen. Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Om du är en av de slumpmässigt utvalda medborgare som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

För att få större kunskap om vad medborgarna har för uppfattning om sin boendemiljö ställs i enkäten frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete.

– Vi vill till exempel veta hur medborgarna ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

Frågor om polisens verksamhet nära dig

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i närområdet. Cirka 600 personer i Uppvidinge kommun kommer att få enkäten hemskickad.

Undersökningen skickades ut den 12 augusti och avslutas cirka två månader senare. Resultatet presenteras i slutet av året och du kan ta del av det här på uppvidinge.se.

Trygghetsmätningen görs årligen

En lokal trygghetsmätning görs årligen i polisregionen och dess kommuner sedan flera år tillbaka. I våras gjordes också en extra trygghetsmätning i fem av kommunerna i polisregion Syd.

Vid frågor om undersökningen: kontakta Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd, på telefon 010-56 20 200.

Rättelse från Polisen

"I det brev som gått ut gällande trygghetsmätning 2020 i Uppvidinge finns ett fel orsakat av mänsklig faktor. Vi ber om ursäkt för detta! Brevet skall vara undertecknat Lotta Petersson, lokalpolisområdeschef och Anne Hallberg, kommunchef och inget annat!  Mikael/kommunpolis."

Lyssna