Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Prioriterad provtagning för samhällsviktiga verksamheter

Arbetsgivare, både offentliga och privata, har nu möjlighet att testa anställda som har samhällsviktiga uppgifter.

Prioriterad provtagning görs under förutsättning att den som har symtom på covid-19 arbetar inom en verksamhet som bedöms som samhällsviktig och att personen skyndsamt behöver återgå i arbete.

Lyssna