Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppvidinge säger ja till Kretslopp Sydost

Kommunfullmäktige har beslutat att Uppvidinge ska ingå i det nya kommunalförbundet Kretslopp Sydost.

Därmed har samtliga nya medlemskommuner och alla kommuner inom nuvarande KSRR sagt ja.

Hushållsavfall är kommunens ansvar och fram tills nu har Uppvidinge kommun samarbetat med Vetlanda, Eksjö och Sävsjö i hanteringen. Beslutet innebär att från och med den 1 januari 2021 kommer det nya kommunalförbundet Kretslopp Sydost att ta över ansvaret för hushållsavfallet.

För kunderna blir förändringen inledningsvis inte så stor. Från och med januari 2021 kommer fakturan för hushållsavfall att skickas från det nya förbundet. Kunderna kommer också att hitta information om hushållsavfall på en ny webbplats och informationsmaterial kommer att ha Kretslopp Sydost som avsändare. Förbundet kommer att få en ny logotyp.

- Det känns positivt att äntligen vara framme vid ett samgående med övriga kommuner och att vi nu tar ett steg framåt i hanteringen av vårt hushållsavfall. Jag är också optimistisk utifrån detta beslut att förbundet kommer att kunna leverera bra tjänster till våra kommuninvånare över lång tid, säger Niklas Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppvidinge.

Ett gemensamt förbund, med avfallshantering som enda uppdrag, ger många fördelar. Inte minst när det kommer till invånarservice anpassad till kommande krav, men också ur ett perspektiv där miljönyttan står i ständig fokus. En sammanslagning bidrar även till kommunernas strävan att utveckla det avfallsförebyggande arbetet; både i de egna verksamheterna och i samhället i stort. Det nya förbundet möjliggör större satsningar och investeringar, inom exempelvis digitalisering och minskad miljöpåverkan.

Grunden för det nya förbundet ligger i det redan befintliga kommunalförbundet KSRR (Kalmarsundsregionens Renhållare).

FAKTA Kretslopp Sydost
• Medlemskommuner: Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Vetlanda, Sävsjö, Torsås och Uppvidinge
• Direktion: 19 ledamöter med representanter från samtliga kommuner
• Huvudsäte: Moskogen, Kalmar
• Förbundschef: Maria Schade

Lyssna