Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Renoveringen av kvarnen i Klavreström är färdigställd

Kvarnen i Klavreström har genomgått en omfattande renovering.

Renoveringen påbörjades under hösten 2019. Kvarnen som länge har varit i dåligt skick och under många år varit i behov av underhåll har nu fått en rejäl upprustning. Enligt Patrik Ivarsson, förvaltningschef på Samhällsserviceförvaltningen har renoveringen av kvarnen gått som planerat och är i stort sätt färdig.

Även renoveringen av dämmet vid Änghultasjön som inleddes i samband med upprustningen av Kvarnen står snart färdig. Den tillfälliga vall som byggdes för att torrlägga dämmet under renoveringen har börjat återställas och automatiserade luckor har installerats för att reglera vattennivån.

En slutbesiktning av renoveringen kommer att ske i augusti 2020.

- Renoveringen har varit både behövlig och engagerande för allmänheten och många är tacksamma för att den har skett, säger Patrik Ivarsson.

Lyssna