Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Säkra mötespunkter på våra särskilda boenden

Kelly Schill och Monica S. Bengtsson som arbetar på Storgården i Älghult testar den säkra mötespunkten. Foto.

Kelly Schill och Monica S. Bengtsson testar den säkra mötespunkten utanför Storgården i Älghult.

Nu kan omsorgstagarna på kommunens särskilda boenden träffa sina anhöriga på ett säkert sätt, utomhus.

I anslutning till kommunens särskilda boenden i Älghult, Åseda, Norrhult och Lenhovda finns nu säkra mötespunkter utomhus där de boende kan träffa sina anhöriga och få en pratstund.

Plexiglasskivor på borden

Det kommunala bostadsbolaget Uppvidingehus har på uppdrag av Socialförvaltningen levererat plexiglasskivor som har placerats på bord utomhus. Besökaren och den boende sitter på varsin sida om plexiglasskivan så att ingen fysisk kontakt sker. Om det uppstår svårigheter att höra varandra finns tekniska hjälpmedel.

- Det betyder väldigt mycket för den enskilde att kunna få se och prata med sina nära och kära. Det nationella besöksförbudet har varit nödvändigt men den ofrivilliga isoleringen kan också påverka hälsan på ett negativt sätt, säger omsorgschef Anette Cronholm.

Mötespunkterna kommer också att kompletteras med paviljongtak så att de kan användas även när det regnar.

Tydliga regler för besök

Mötena ska bokas i förväg via enhetschef eller avdelningen där den enskilde bor och det finns ett antal regler som besökarna måste följa för att mötet ska kunna ske på ett säkert sätt och för att undvika risk för smittspridning.

Bland annat får ingen fysisk kontakt ske, alla parter måste vara fria från luftvägssymtom och om man som besökare vill lämna över något ska det först lämnas till personalen som rengör med ytdesinfektion. Dessutom får man inte ha gemensamt fika, utan personalen på boendet kan i så fall ordna fika till den enskilde och besökarna får ta med sig eget fika. Om instruktionerna inte följs kan det leda till att den enskilde måste vistas i sin lägenhet i 14 dagar för att förhindra smittspridning till eller inom boendet.

- Vi har tydliga regler som besökarna måste följa för att det här ska fungera. Det får inte uppstå någon risk för smittspridning och det är jätteviktigt att besökarna respekterar reglerna. Hittills har det gått väldigt bra och det härligt att se glädjen som uppstår vid mötena, säger Anette Cronholm.

Vilka rutiner som gäller för de säkra mötespunkterna hittar du på vår sida om särskilt boende:

Information om besök på säkra mötespunkter

Lyssna