Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sophämtning tidigareläggs inför midsommar

Inför midsommar ändras tömningsdagarna för sophämtning av hushållsavfall.

På grund av att midsommarafton infaller fredagen den 19:e juni uteblir sophämtningen för samtliga hushåll i kommunen denna dag. Midsommarhelgen påverkar även samtliga soptömningar under vecka 25 och kommer att ske en dag tidigare än vanligt, beroende på vilken dag er sophämtning i normala fall sker.

Vänligen ställ fram kärlet kvällen innan första vardagen under er tömningsvecka för att säkerställa att det blir tömt. Om tömningen av någon anledning uteblir kan ni ställa en extra sopsäck vid kärlet inför nästa tömning. Den extra säcken töms då utan extra kostnad. Utebliven tömning kan ha orsakats av att kärlet inte har varit framställt eller att det har blockerats av fordon.

Anmälan av grovsophämtning

Beställning av grovsophämtning under vecka 25 sker enligt följande:

  • Anmäl senast onsdag 17/6, klockan 15.00 för hämtning på måndag 22/6 (tur 3)
  • Anmäl senast torsdag 18/6, klockan 12:00 för hämtning på tisdag 23/6 (tur 4)
Lyssna