Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunfullmäktige anpassas

Kommunfullmäktige hålls den 5 maj som planerat men allmänhetens frågestund plockas bort för att minska risken för smittspridning.

Vissa anpassningar kommer att göras av kommunfullmäktiges sammanträde tisdagen den 5 maj med hänvisning till coronaviruset och risken för smittspridning. Mötet är öppet för allmänheten men punkten allmänhetens frågestund tas tillfälligt bort från dagordningen. Ledamöterna kommer också att sitta med större avstånd än vanligt. Även i övrigt följs Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.

Aktuell dagordning finns på vår digitala anslagstavla.

Lyssna