Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppvidinge gymnasieskola blir Uppvidinge Lärcenter

Den 1 juli 2020 byter Uppvidinge gymnasieskola namn till Uppvidinge Lärcenter, ett namn som bättre passar den nya inriktningen.

.- Uppvidinge Lärcenter är ett namn med stor spännvidd och som andas framtid. Det ger oss stor möjlighet till flexibilitet, säger Jan Wernström (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Eftersom de nationella gymnasieprogrammen läggs ner efter beslut i Kommunfullmäktige i november 2019 kommer nu skolan även att byta namn för att bättre passa utbildningsutbudet. Det har Barn- och utbildningsnämnden beslutat. Uppvidinge Lärcenter kommer att erbjuda introduktionsprogrammen, vuxenutbildning och svenska för invandrare.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Jan Wernström ser att Uppvidinge Lärcenter kan öppna nya möjligheter till samarbete mellan kommunen och näringslivet:

- Här krävs det att vi från kommunen och företagen visar framfötterna tillsammans. I framtiden kan företagen tvingas till olika former av omstruktureringar och med det behöva utbildad personal som kanske inte finns. Människor blir av olika anledningar arbetslösa och behöver utbildning. I sådana sammanhang ska vi kunna vara behjälpliga. Vi ska med ett gott samarbete och goda kontakter kunna hjälpa till att forma utbildningar för att möta behov. Det är tillsammans som vi blir starka.

Namnbytet till Uppvidinge Lärcenter sker den 1 juli 2020.

Lyssna