Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Naturvårdsbränningar i Uppvidinge under 2020

Länsstyrelsen i Kronobergs län planerar att genomföra tre naturvårdsbränningar i Uppvidinge kommun under 2020.

Om rådande förutsättningar och väderprognos håller i sig hoppas länsstyrelsen på att kunna utföra den första naturvårdsbränningen för året inom några veckor.

Områdena som kommer att brännas är 26 till 34 hektar stora och ligger i Stocksmyr-Brännan och Storasjö naturreservat.

Brandröken kommer att synas över stora områden. Bränningstillfället kommer att bestämmas med kort varsel beroende på väderläget. Information kommer att gå ut via P4 Kronoberg Sveriges Radio på bränningsdagen. Bränningen genomförs med hög säkerhet och länsstyrelsen håller kontakt med SOS, räddningstjänst och brandflyg.

Syftet i stort med bränningarna är att minska mängden gran, öka mängden död ved och öka arealen lövskog i reservaten. När mossan brunnit bort kommer björk och asp att spira och området blir attraktivt för hackspettar och insekter. Med färre granar kommer skogen att bli ljusare och varmare. 70-80 procent av tallarna förväntas överleva branden.

Lyssna