Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bekräftat fall av covid-19 på särskilt boende

Coronavirus. Grafik.

Provsvar visar att en omsorgstagare på ett särskilt boende i Uppvidinge kommun har testats positivt för coronavirus/covid-19.

Personen bor på ett särskilt boende men vårdas nu på sjukhus. Anhöriga, personal, övriga boende på avdelningen och anhöriga till dem har informerats.

- Våra medarbetare har gjort allt de kan för att undvika att coronaviruset skulle drabba våra boende. Nu ser vi en allmän smittspridning i samhället och då finns tyvärr en risk att även våra verksamheter drabbas, säger Annie-Lie Jarhult, förvaltningschef på socialförvaltningen.

Personalen jobbar nu enligt rutiner som är framtagna tillsammans med smittskyddsläkare och vårdhygienisk expertis för att minimera risken för smittspridning på boendet.

- Vi gör allt vi kan för att inte fler ska smittas och nu ska vi hantera den här situationen så bra vi kan, säger Annie-Lie Jarhult.

Sedan den 1 april råder besöksförbud på äldreboenden/särskilda boenden i hela landet. Anledningen är att äldre löper större risk än andra att drabbas allvarligt av coronavirus och sjukdomen covid-19.

Lyssna