Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Samhällsviktig verksamhet för dig som är arbetsgivare eller uppdragsgivare

Brickor med gubbar på. Foto.

Här finns information till dig som arbetsgivare kring samhällsviktig verksamhet kopplat till behov av barnomsorg.

Förskolor, grundskolor och fritidshem kanske stängs på grund av coronaviruset. Personer som arbetar i samhällsviktiga funktioner kommer att erbjudas plats på förskola för sina barn även om det skulle beslutas om stängning.

Samhällsviktiga verksamheter handlar om funktioner och tjänster som behövs för att samhället ska kunna fungera vid en kris.

Uppvidinge kommun och andra myndigheter gör inte bedömningen om ett specifikt företag eller organisation är samhällsviktig eller inte. Denna bedömning görs av dig som verksamhetsutövare och det är du som ska ta ställning till vilka anställda och tillika vårdnadshavare som behövs för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten.

I bedömningen ska du

  • bedöma hur personalberoende den samhällsviktiga verksamheten är,
  • identifiera vilka arbetstagare som har en nyckelroll eller nyckelkompetens.

Tänk på att

  • ta hänsyn till stödjande tjänster som verksamheten är särskilt beroende av. Exempel på sådana är lokalvård, tvätt av skyddskläder, IT-support, med mera.
  • bedöma behovet av samtlig personal, dvs. både ordinarie personal och personal som anställts för att tillfälligt stärka upp samhällsviktig verksamhet.

När bedömningen är gjord ska du

Du ska:

  • ta ställning till vilka arbetstagare tillika vårdnadshavare som behövs för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet,
  • meddela aktuell arbetstagare/vårdnadshavare att denna behövs för att bedriva samhällsviktig verksamhet,
  • be arbetstagaren att anmäla eventuellt behov av om barnomsorg vid en stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Detta är aktuellt enbart om barnomsorg inte kan ordnas på annat sätt.
  • om förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet begär intyg från vårdnadshavaren ska du intyga att denne har ett arbete som bedöms vara samhällsviktigt. Du behöver inte ange några detaljer kring arbetet.

Du ska inte:

  • anmäla att din verksamhet är samhällsviktig till huvudmannen (kommunen eller enskild huvudman). Du behöver bara styrka detta om huvudmannen önskar intyg för en arbetstagare.
Lyssna