Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vindkraftssatsning ger positiva effekter för Uppvidinge

Vindkraftverk i skog. Foto: Sandra Ottosson/Mostphotos

Stena Renwable investerar 2,2 miljarder i en vindkraftspark utanför Åseda. Satsningen kan påverka näringslivet positivt på flera sätt.

Uppvidinge kommun har under en tid haft en dialog med Stena Renewable och företaget har nu beslutat om en investering på 2,2 miljarder kronor i Vindpark Tvinnesheda, utanför Åseda. Projektet har gjorts möjligt genom ett samarbete mellan vindkraftsaktörer, nätägaren Eon och ett så kallat nätförstärkningslån från Svenska kraftnät.

- Det känns bra att få en sådan här satsning på miljövänlig energitillverkning till Uppvidinge. Vi kan vara med och bidra till ett miljösmart alternativ och samtidigt skapa nya arbetstillfällen till vår kommun, kommenterar Niklas Jonsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Niklas Jonsson menar att den här satsningen kommer att ge flera positiva effekter för det lokala näringslivet i kommunen. Byggnationen kommer att pågå till minst 2022. Flera entreprenörer kommer att anlitas för att bygga vägar till transporter och även övrig service kommer att behövas under byggnationstiden. Det kommer också att behövas boende för montörer och sannolikt kommer handeln att påverkas positivt. Även på längre sikt kommer både drifts- och underhållspersonal att anlitas.

Tvinnesheda är en plats med nationellt intresse för etablering av vindkraft tack vare sina goda vindförhållanden. Den planerade vindparken består av 47 vindkraftverk och den årliga elproduktionen beräknas uppgå till drygt 600 GWh, vilket skulle kunna förse 120 000 villor med hushållsel.

Elnätet i området kommer att byggas ut för att möjliggöra etableringen av vindkraft.

Lyssna