Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu tar vi nästa steg mot ett gemensamt avfallsförbund

Kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson. Foto.

Kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson (S).

Uppvidinge, Vetlanda och Sävsjö kommuner är överens med KSRR om att bilda ett nytt gemensamt kommunalförbund med start 1 januari 2021.

Avsiktsförklaringen om ett samgående mellan KSRR och de tre höglandskommunerna Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge, lades fram i slutet av förra året. Efter styrgruppens senaste möte igår står det nu klart att parterna är överens om att bilda ett nytt gemensamt kommunalförbund från och med 1 januari 2021.

Igår träffades projektets styrgrupp i Åseda för att gå igenom beslutsunderlaget kring samgåendet mellan KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare, och Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge och därmed bilda ett nytt kommunalförbund.

Ett gemensamt förbund med avfallshantering som enda uppdrag ger många fördelar, inte minst ur ett perspektiv där miljönyttan står i ständigt fokus.

Utöver ökad service till det nya förbundets cirka 180 000 invånare, kommer en sammanslagning också att bidra till kommunernas strävan att utveckla avfallsförebyggande och källsortering; både i de egna verksamheterna och i samhället i stort.

En sammanslagning möjliggör dessutom större satsningar och investeringar, inom exempelvis digitalisering och minskad miljöpåverkan. Vi säkerställer också kompetens och resurser för vidare utveckling. Inte minst för att inom kort kunna ha en väl fungerande och kostnadseffektiv bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper.

Målet är att alla erforderliga beslut ska fattas i respektive kommuner under försommaren, så att beslutsprocessen kan bli klar under hösten 2020.

Den nya förbundsordningen gäller från och med 1 januari 2021 då det organisatoriska övertagandet sker. En gemensam renhållningsförordning tas sedan fram under 2021 för att träda i kraft 2022.

Utöver styrgruppen var samtliga åtta kommuner representerade på mötet. KSRR representerades av förbundsdirektionens arbetsutskott och från de tre höglandskommunerna var respektive kommunstyrelseordförande på plats.

KSRR består idag av de fem medlemskommunerna Kalmar, Oskarshamn, Torsås, Nybro och Mörbylånga. När det nya förbundet med åtta medlemskommuner bildas blir detta en av Sveriges absolut största aktörer inom avfallshantering.

Frågor besvaras av

Steve Sjögren (S)
Förbundsordförande KSRR
070-865 41 00
steve.sjogren@ksrr.se

Henrik Tvarnö (S)
Kommunstyrelsens ordförande i Vetlanda
073-335 90 62
henrik.tvarno@vetlanda.se

Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande i Uppvidinge
0474-470 35, 070-543 55 60
niklas.jonsson@uppvidinge.se

Stefan Gustafsson (KD)
Kommunstyrelsens ordförande i Sävsjö
0382-152 02
stefan.gustafsson@savsjo.se

Lyssna