Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Besöksförbud på våra särskilda boenden

Regeringen har beslutat om nationellt besöksförbud på alla äldreboenden/särskilda boenden för att förhindra spridningen av coronaviruset.

Beslutet är generellt och gäller alla äldreboenden, både kommunala och privata, från och med den 1 april.

Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten. Ett sådant undantag skulle kunna vara vård i livets slutskede.

Lyssna