Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Så jobbar Uppvidinge kommun med coronaviruset

Anne Hallberg. Foto.

Kommunchef Anne Hallberg.

- Vårt fokus är framförallt att skydda äldre och sjuka, säger kommunchef Anne Hallberg om Uppvidinge kommuns arbete med coronaviruset.

Uppvidinge kommun har en beredskap för att kunna hantera samhällsstörningar och kriser. Kommunen arbetar nu intensivt med att hantera situationen kring coronavirusets spridning. Vi jobbar med frågan centralt och i alla förvaltningar och kommunala bolag.

- Vi har förberett oss och har jobbat aktivt sedan en tid tillbaka och nu har vi växlat upp. Alla i samhället påverkas på något sätt av coronaviruset och som kommun har vi ett stort ansvar för våra invånare. Liksom att alla invånare har ett stort ansvar att följa myndigheternas beslut och rekommendationer, säger kommunchef Anne Hallberg.

Fokus att skydda äldre och sjuka

Uppvidinge kommun följer de beslut och rekommendationer som kommer från regering och myndigheter och ser till att snabbt ställa om och informera internt och externt när det kommer nya besked som rör exempelvis skolverksamheten eller äldreomsorgen.

Som kommun har vi ett stort ansvar för att samhällsviktiga verksamheter, exempelvis äldreomsorg och skolor, ska fungera även i en kris. Därför planerar vi för att klara av bemanningen när många anställda är sjuka. Det är av yttersta vikt att vi kan fortsätta ta hand om våra äldre på ett bra sätt, att vi kan fortsätta servera mat på boenden och skolor och att vi kan fortsätta leverera dricksvatten till våra abonnenter.

- Vårt fokus är framförallt att skydda äldre och sjuka. Vi måste också se till att alla våra samhällsviktiga verksamheter fortsätter att fungera. Och jag är stolt över våra medarbetare som uttrycker en stark vilja att vi ska klara av det här tillsammans. Många jobbar väldigt hårt och kommer att jobba ännu hårdare för att lösa de utmaningar som kommer att komma under en period framöver, säger Anne Hallberg.

Intensivt arbete inom hela kommunen

Kommunchef, alla förvaltningschefer liksom många andra chefer och tjänstemän arbetar aktivt dagligen med frågor kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. En central arbetsgrupp med bland andra beredskapssamordnare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och kommunikationsansvarig har också varit aktiverad sedan en tid tillbaka.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, som även fungerar som krisledningsnämnd, har haft möte där politikerna i nämnden har fått information av arbetsgrupp, förvaltningschefer och HR-chef.

Samverkan inom Kronobergs län

Uppvidinge kommun samverkar också regionalt med övriga kommuner i länet, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Region Kronoberg och andra aktörer. Vi har flera avstämningar varje vecka och vår gemensamma inriktning är bland annat att:

  • vi följer de nationella riktlinjerna gällande covid-19 från Folkhälsomyndigheten och andra statliga myndigheter, och att
  • vi kommer att prioritera vår verksamhet och våra resurser så att största möjliga skydd för äldre, sjuka och andra riskgrupper i samhället kan uppnås.

Information till invånarna

Som kommun har vi också ett ansvar att se till att våra invånare får viktig information kring hur de ska agera. Vår huvudkanal för information kring coronaviruset är vår webbplats, uppvidinge.se.

- Med tillgång till rätt information har alla möjlighet att göra kloka val. Jag ser redan också att det i våra samhällen finns många goda krafter som ställer upp för dem som behöver. Hjälps vi alla åt så kommer vi att klara av det här på bästa möjliga sätt, avslutar Anne Hallberg.

Lyssna