Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Socialnämnden föreslår trygghetsboende och demenscentrum

Carl Krekola och Lars-Erik Hammarström. Foto.

Socialnämnden var enhällig i sitt beslut. Carl Krekola (M) är vice ordförande och Lars-Erik Hammarström (S) är ordförande. Foto: Anna Tigerström/Uppvidinge kommun

Socialnämnden föreslår att Solgården i Norrhult omvandlas till trygghetsboende och Storgården i Älghult till demenscentrum.

Beslutet i Socialnämnden innebär att man föreslår att Kommunfullmäktige tar beslut om följande:

  • Att avveckla Storgården i Älghult som särskilt boende
  • Att omvandla Storgården i Älghult till ett demenscentrum
  • Att avveckla Solgården i Norrhult som särskilt boende
  • Att ställa om Solgården till trygghetsboende

Om Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget skulle det innebära att Uppvidinge kommun kommer att ha kvar två särskilda boenden: Olofsgården i Åseda och Lingården i Lenhovda. Totalt skulle det innebära 52 platser på särskilt boende och 24 demensplatser inom kommunen.

Beslutet i Socialnämnden var enhälligt.

- Det är väldigt skönt att nämnden var enhällig. Det här är det första steget till strukturella förändringar som är positiva för hela kommunen, säger Lars-Erik Hammarström (S), ordförande i Socialnämnden.

- Det här beslutet innebär att vi får större enheter och på så sätt kan erbjuda en mer kvalificerad vård, säger Carl Krekola (M), vice ordförande i Socialnämnden.

Anpassning efter invånarnas behov

Historiskt har det i Uppvidinge funnits ett särskilt boende i varje kommundel. Följden har blivit att kostnaderna för särskilt boende de senaste åren har överskridit budget, till viss del beroende på att det i perioder har funnits tomma platser och att det är små enheter som är svåra att bedriva kostnadseffektivt.

Platserna har inte heller matchat de behov som finns hos invånarna. Ett exempel är att flera som idag bor på särskilt boende egentligen är i behov av demensvård. Omställningen skulle göra att de som har behov av särskilt boende eller demensboende får rätt typ av boende. Samtidigt skulle vi också kunna erbjuda trygghetsboende, dit det inte behövs biståndsbeslut. På så sätt kommer de enskilda som behöver stöd och hjälp kunna erbjudas rätt insatser, vid rätt tid och med god kvalitet.

Den totala effekten av att avveckla Solgården och omvandla Storgården till ett demenscentrum skulle ge en årlig besparing på 9,3 miljoner kronor.

Tidplan ska tas fram

Enligt Socialnämndens förslag är 2020-05-01 startdatum för omvandlingen och en tidplan kommer att tas fram i dialog med fackliga företrädare. Fackliga förhandlingar har genomförts.

Det är Kommunfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet.

Lyssna