Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Engagera dig och din organisation i Krisberedskapsveckan!

11-17 maj arrangeras den årliga Krisberedskapsveckan. Nu har du möjlighet att komma med förslag på aktiviteter.

Hur förberedd är du?

Krisberedskapsveckan, MSB:s årliga kampanj, har som mål att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig. Målet är också att invånare skaffar en hemberedskap, om det till exempel blir avbrott i el- eller vattenförsörjning.

Kommunerna, som har ansvar för krisberedskapsfrågor, kommunicerar även lokala risker och möjligheter att förebygga och hantera dessa. ”Välinformerade och engagerade människor är en viktig tillgång vid en samhällskris” menar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige och årets kampanj har därför fokus ”krigsfara och krig”. MSB:s broschyr ”Om krisen eller kriget kommer” delades ut 2018. Kontakta kommunen för tryckta exemplar, eller läs broschyren på DinSäkerhet.se:

DinSäkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna in förslag på aktiviteter

Under Krisberedskapsveckan ordnar vi aktiviteter som är öppna för allmänheten. Nu vill vi gärna veta vilka idéer du eller din organisation har kring temat "Hur förberedd är du?".

Välkommen med förslag till aktiviteter inför året krisberedskapsvecka! Skicka ett mejl till info@uppvidinge.se och skriv "Förslag Krisberedskapsveckan" i ämnesraden.

2019 hade vi följande program i Uppvidinge kommun:

Krisberedskapsveckan 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisberedskap på webben

Via intervjuer och checklistor får du tips och information om vatten, mat, värme, kommunikation och krisberedskap. Läs mer på undersidorna som är uppdelade i olika teman.

Krisberedskapsveckan

Lyssna