Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunfullmäktige på nya dagar

Från sista till första tisdagen i månaden - nu byter vi dag för kommunfullmäktiges sammanträden.

Under många år har Kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun haft sina sammanträden den sista tisdagen i månaden. För att underlätta ärendehanteringsprocessen läggs nu kommunfullmäktiges sammanträden istället den första tisdagen i månaden, med två undantag under 2020. Undantagen är tisdagen den 23 juni och måndagen den 30 november (mötet flyttat från tisdagen den 1 december).

Kommunfullmäktige 2020

Tid: Klockan 18.30

  • 4 februari i Åseda, Folkets hus
  • 3 mars i Alstermo, Folkets hus
  • 7 april i Lenhovda, Borgen
  • 5 maj i Norrhult, Folkets hus
  • 23 juni i Fröseke, Folkets hus
  • 1 september i Åseda, Folkets hus
  • 6 oktober i Alstermo, Folkets hus
  • 3 november i Lenhovda, Borgen
  • 30 november i Norrhult (Obs: flyttat från 1 december), Folkets hus

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Alla sammanträden inleds med Allmänhetens frågestund där du har möjlighet att ställa frågor till politikerna. Allmänhetens frågestund får ta max 30 minuter och frågorna ska lämnas in skriftligt i samband med sammanträdet.

Dagordningen för kommunfullmäktiges sammanträden tillkännages på vår digitala anslagstavla här på uppvidinge.se en vecka före mötet.

Lyssna