Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunpolisen arbetar strategiskt och i samverkan

Kommunpolis Mikael Sjöström. Foto.

Mikael Sjöström är kommunpolis i Uppvidinge. Här presenterar han sig själv och sitt arbete.

Sedan början av 2019 är Mikael Sjöström kommunpolis i Uppvidinge kommun. Man kan jämföra rollen som kommunpolisen har med den roll som till exempel en utvecklingsstrateg har.

- Jag har en strategisk, icke operativ roll och är samordnare för lokal polisverksamhet, säger Mikael Sjöström om sin roll.

- Det innebär också stöd till kommunledning och beredskaps- och säkerhetssamordnare.
Prioriterat att arbeta med i Uppvidinge är invånarnas upplevda otrygghet, upplevt låga polisnärvaro, invånarnas beteende i trafiken och drogproblem, särskilt med koppling till unga. Arbetet görs i samverkan med kommunen och i ett strategiskt lokalt brottsförebyggande råd, BRÅ.

Kommunpolisen presenterar sig

I det dagliga arbetet utgår Mikael från Nybro polisstation:

- Jag är verksam som kommunpolis i Nybro, Uppvidinge samt Emmaboda kommuner. Veckoarbetstiden är 40 timmar med möjlighet till förtroendearbetstid. Jag är inte disponibel hela dygnet eller helger, utan arbetstiden är förlagd under fem arbetsdagar i de tre kommunerna.

Vem är då kommunpolisen?

- I augusti 1986 började jag vid Polisen och sedan dess har jag hunnit få utmärkelsen ”Nit och redlighet i rikets tjänst”. Allt från arbete hos ordningspolisen i Stockholm och i Växjö till närpolisarbete i Nybro och krimjouren i Kalmar län har stått på arbetsschemat. Jag har även varit instruktör i vapen och taktik samt instruktör och insatsledare i Kalmar läns insatsstyrka. I Nybro, Emmaboda och Torsås har jag varit närpolischef och teamchef i tolv år. Sedan första januari 2015 är jag kommunpolis i Lokalpolisområde Nybro. Jag har också gjort flera inhopp som lärare på
polisutbildningen i Stockholm och Växjö.

Trygghetsskapande arbete

Huvuduppdraget för kommunpolisen är att driva Polismyndighetens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete på strategisk nivå i respektive kommun. Det görs alltid i samverkan med kommunen och med övriga samhället. Som kommunpolis representerar man polisen i all samverkan. Kommunpolisen är lokalpolisområdeschefens högra hand i aktuella frågor och svarar direkt under honom eller henne. Polismyndigheten ska lokalt kunna svara upp mot de åtaganden som har gjorts i samverkansöverenskommelser och i medborgarlöften mellan kommunen och
lokalpolisområdet. På så sätt skapas förutsättningar för den lokala polisen att arbeta
närmare medborgarna.

Lokal lägesbild

- Som kommunpolis har man ansvar för brottsförebyggande arbete inom lokalpolisområdet, till exempel vid föreläsningar till invånarna, trygghetsvandringar, medborgardialoger, och informationskampanjer. Man är också en del i beredningsarbetet vid tillståndsärenden som lokalpolisområdet har hand om och man ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp med ansvar att utveckla verksamheten i sin helhet. I uppdraget finns en stor frihet att anpassa arbetssätt efter de lokala lägesbilder som finns i lokalpolisområdet, berättar Mikael Sjöström.

I det lokala strategiska brottsförebyggande rådet, BRÅ, är kommunpolisen lokalpolisområdets representant. Kommunpolisen kan även delta i EST-arbete, vilket står för Effektiv Samordning i
Trygghetsfrågor. Uppvidinge kommer att starta en samverkan i EST-grupp under våren 2020. Något som är initierat av det lokala brottsförebyggande rådet.

Kommunpolisen arbetar långsiktigt och strategiskt

De övergripande målen för funktionen kommunpolis är att bidra långsiktigt med att skapa goda relationer till olika samarbetspartners, att vara motorn i det brottsförebyggande arbetet och att verka nära medborgarna. Kommunpolisen Mikael Sjöström fortsätter:

- Jag jobbar inte med ingripandeverksamhet och ska inte bedriva lokalt operativt arbete. Kommunpolisen är inte utförare. Det är lätt att missförstå rollen i tron att kommunpolisen är kvarterspolis, närpolis eller områdespolis, vilket han eller hon inte är. Kvarters- och närpolis finns inte i polisorganisationen längre.

Områdespolis är de poliser som ska vara lokalt förankrade med geografiskt ansvar samt vara utförare av det som strategiska funktioner beslutar. Denna funktion kommer att utvecklas i
Uppvidinge under de närmaste åren. Mikael ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp:

- Inom lokalpolisområdet finns en mängd arbetsuppgifter. En enhet arbetar med stöd
och service, en enhet organiserar tre grupper av brottsförebyggande- och ingripandepoliser och en enhet sköter utredningsarbetet. Polisstationer finns i Nybro, Tingsryd samt Åseda. Polislokaler finns i Lessebo, Torsås och Emmaboda.

Organisatoriskt tillhör Nybro lokalpolisområde Region syd och polisområde Kalmar/Kronoberg. Lokalpolisområde Nybro jobbar över länsgränsen med tre kommuner i Kronoberg – Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge – samt tre kommuner i Kalmar län – Emmaboda, Torsås och Nybro.

"Svensk polis är under återuppbyggnad"

- Svensk polis är under återuppbyggnad. Vi blir fler och synligheten och närvaron ökar. Vi måste visa tålamod för att få en bra och bestående organisation. Politiken levererar resursen som polisen sedan använder för att bedriva verksamhet, avslutar Mikael Sjöström.

Lyssna