Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pristagare och stipendiater hyllades

Gruppfoto pristagare och stipendiater 2019. Foto.

2019 års pristagare och stipendiater Magnus Johansson med familj, Sam Quach, Göran Jacobsson, Klara Blomkvist, Annie Lindgren, Johan Linnér och Staffan Meijer.

Under Kommunfullmäktiges sista sammanträde för året hyllades årets pristagare och stipendiater.

Kultur- och fritidsutskottets ordförande Margareta Schlee läste upp motiveringarna och delade ut diplom, blommor och priser.

Alla pristagare hyllades med blommor och diplom. Mottagarna av byggnadsvårdspriset och kulturlandskapspriset fick varsin plakett att sätta upp på fastigheten. Kulturpristagaren och fritidspristagaren fick varsin glasskulptur av Mickejohans konstglas i Örsjö. De två fritidsstipendiaterna fick 10 000 kronor att dela på och kulturstipendiaten fick 12 000 kronor.

Byggnadsvårdspris 2019: Staffan Meijer, Alstermo

Uppvidinge kommuns byggnadsvårdspris utdelas till den fastighetsägare som på bästa sätt under åren vårdat, renoverat eller byggt till sitt hus med byggnadsantikvariska metoder och material. Fastighetens ursprungliga utseende och värde ska bibehållas så långt möjligt. Priset består av ett diplom och en minnesplåt att fästa på fastigheten.

Många fastighetsägare ställs ofta inför svåra val när ett gammalt hus ska renoveras varsamt men samtidigt motsvara de moderna krav på funktionalitet som ett nutida brukande ställer. Årets pristagare har visat att båda önskemålen går att förena.

Staffan Meijer har med stor respekt för byggnadens skönhet och historia med hjälp av traditionella, tidsenliga material och metoder återställt lusthuset vid villa Rydefors till sitt ursprungliga skick. Man har Vid restaureringen återanvänt mycket av det gamla materialet och använt tidstypiska metoder. Huset är helt i samklang med både boningshus och garage.

Uppvidinge kommun vill, genom att tilldela Staffan Meijer 2019 års byggnadsvårdspris, stödja en värdefull kulturgärning och uppmuntra till fortsatt vård av fastigheten med tidstypiska material och metoder enligt kriterierna för god byggnadsvård.

Fritidspris 2019: Johan Linnér

Johan Linnér har ett flera decennier långt engagemang i föreningslivet, framförallt i Åseda Idrottsförening. Listan över hans gärning kan göras lång. Han är vice ordförande i Åseda Idrottsförenings huvudstyrelse, ordförande i Åseda Idrottsförening Event, ledamot i Åseda Ishall AB, ledamot i Åseda Tennisklubbs styrelse och har en ledande position inom Handelsplats Åseda. Johans arbete genomsyras alltid av målmedvetenhet och oegennyttig ambition. Resultatet av hans arbete röner stor uppskattning långt utanför kommunens gränser.

Visionärer och engagerade aktiva i föreningslivet är livsviktiga för föreningars överlevnad och Johan står för kontinuitet, uthållighet, nytänkande såväl som tradition, flexibilitet och utveckling.

Uppvidinge kommun vill genom att tilldela Johan Linnér 2019 års fritidspris uppmuntra till fortsatt engagemang inom föreningsliv och näringsliv i Uppvidinge kommun.

Fritidsstipendium 2019: Klara Blomkvist och Annie Lindgren

Klara Blomkvist är en ung mycket lovande tävlingsdrillare i Uppvidinge drill och dans. Klara är även en bra kamrat och ledare i klubbens barn- och ungdomsverksamhet och är ett bra föredöme för sina yngre kamrater.

Klara har varit aktiv i Uppvinge drill och dans i flera år, först som deltagare och senare som både deltagare och ledare. Tillsammans med sin kamrat Annie tävlar Klara både i team, duett och solo. Under 2019 deltog Klara och Annie som två av Sveriges representanter i International cup i Frankrike, detta är en av världens största drillcuper. Det var första gången de provade på att tävla internationellt, men nationellt är de redan meriterade och 2019 kom de på en fantastisk 2:a plats i duett på SM i drill.

Klara lägger ner många timmar i sporthallen där hon tränar sig själv och andra och med sin kunskap, glädje och sitt engagemang bidrar hon till föreningens utveckling och framtid. Att vara förebild är att våga och vilja visa hur man kan ta för sig i sin idrott men också att engagera och intressera sig för samvaron med andra unga i en förening som har stort engagemang för barn- och ungdomsverksamheten. Här spelar Klaras engagemang en stor roll.

Uppvidinge kommun vill uppmuntra Klara Blomkvist till fortsatt engagemang inom idrotten och föreningslivet i Uppvidinge kommun genom att tilldela Klara kommunens fritidsstipendium för 2019.

Annie Lindgren är en ung mycket lovande tävlingsdrillare i Uppvidinge Drill och Dans. Annie är även en bra kamrat och ledare i klubbens barn- och ungdomsverksamhet och är ett bra föredöme för sina yngre kamrater.

Annie har varit aktiv i Uppvinge drill och dans i flera år, först som deltagare och senare som både deltagare och ledare. Tillsammans med sin kamrat Klara tävlar Annie både i team, duett och solo. Under 2019 deltog Annie och Klara som två av Sveriges representanter i International cup i Frankrike, detta är en av världens största drillcuper. Det var första gången de provade på att tävla internationellt, men nationellt är de redan meriterade och 2019 kom de på en fantastisk 2:a plats i duett på SM i drill.

Annie lägger ner många timmar i sporthallen där hon tränar sig själv och andra och med sin kunskap, glädje och sitt engagemang bidrar hon till föreningens utveckling och framtid. Att vara förebild är att våga och vilja visa hur man kan ta för sig i sin idrott men också att engagera och intressera sig för samvaron med andra unga i en förening som har stort engagemang för barn- och ungdomsverksamheten. Här spelar Annies engagemang en stor roll.

Uppvidinge kommun vill uppmuntra Annie Lindgren till fortsatt engagemang inom idrotten och föreningslivet i Uppvidinge kommun genom att tilldela Annie kommunens fritidsstipendium för 2019.

Kulturlandskapspris 2019: Familjen Magnus Johansson

Uppvidinge kommuns kulturlandskapspris utdelas som tack för värdefullt arbete med att hålla kulturlandskapet med hagar, ängar, gärdesgårdar och odlingsrösen öppet. Det småskaliga jordbruket har format kulturlandskapet i vår kommun och utmärkande är de öppna gläntorna med i många fall sällsynt flora.

Magnus Johansson med familj brukar släktgården i Glosäng samt arrenderar ett flertal gårdar i närområdet. Familjen driver även sitt skogsbruk aktivt och de driver en skogsvårdsfirma där de arbetar med främst röjning och trädfällning. Det vackra kulturlandskapet hålls öppet med hjälp av nötkreatur och får som betar naturbetesmarkerna. Åkermarken brukas aktivt med en modern maskinpark och med goda kunskaper förvärvade genom utbildning på lantbruksskola samt praktiskt arbete.

Kulturlandskapet i Uppvidinge består till stor del av trädbevuxna betesmarker med små, steniga åkrar och många stenrösen. För att kunna bruka dessa krävs att man är innovativ, driven och uthållig.

Familjen är en mycket värdig vinnare av priset då de på ett föredömligt vis personifierar de färdigheter som krävs för ett bibehållet öppet kulturlandskap.

Uppvidinge kommun vill genom att tilldela Magnus Johansson och hans familj 2019 års kulturlandskapspris visa sin uppskattning för värdefull kulturgärning.

Priset består av ett diplom samt en mässingsskylt att placera på valfri plats på fastigheten.

Kulturpris 2019: Göran Jacobsson

Göran Jacobsson gör ett viktigt arbete för historieförmedling i vår kommun. Genom sin stora kunskap om Lenhovda samhälle, olika hus, byggnader och platser och historien om tingshuset, tjuvakistan och den gamla avrättningsplatsen i Skarpåsen håller han intresset för det det historiska Lenhovda levande även för yngre generationer. Görans stora kunskapsskatt och hans sätt att göra historierna levande är uppskattat av såväl Lenhovdabor som inresande

I Lenhovda tingshus bedrevs tingsverksamhet i närmare 200 år. Omtumlande rättegångar, tragiska människoöden, avrättningar och falska anklagelser skapade berättelser som spreds i trakten och påverkade livet för många människor. Domböcker så långt tillbaka som till början av 1600talet finns fortfarande bevarade, men redan innan dess bedrevs det tingsverksamhet i Lenhovda. Göran har under åren samlat på sig stor kunskap i ämnet och hans berättarförmåga trollbinder lyssnarna som nästan kan känna historiens vingslag.

Uppvidinge kommun vill uppmuntra till fortsatt engagemang och bevarandet av kulturlivet och berättartraditionen i kommunen genom att tilldela Göran Jacobsson kommunens kulturpris för 2019.

Kulturstipendium 2019: Sam Quach

Sam Quach är en ambitiös, ung konstnär från Åseda i Uppvidinge kommun. Han har genom sina studier och sin målmedvetenhet visat sig vara en stor förebild för unga som vill satsa på sitt konstnärsintresse.

Sam har förutom studier vid Uppvidinge kulturskola förkovrat sig i bildkonsten vid Österlens folkhögskola och på Unikums konstskola. Sam tecknar med osedvanlig detaljrikedom och hängivenhet och för Sam är skapandet ett språk och ett uttryckssätt. Speciellt intressant är hans anammande av den österländska serietecknarkulturen Manga som har vuxit sig stark i den svenska ungdomskulturen. Sam har ställt ut ett urval av sina Manga-influerade verk på Uppvidinge bibliotek.

Uppvidinge kommun vill genom att tilldela Sam Quach 2019 års kulturstipendium uppmuntra till fortsatt konstnärliga framgångar samt framföra ett hjärtligt lycka till i sin framtida konstnärsgärning.

Lyssna