Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kamprads Trivselbussar förlängs i fem år

Uppvidinge är en av de kommuner som har kunnat använda Familjen Kamprads stiftelses Trivselbussar. Projektet förlängs nu i fem år.

Familjen Kamprads stiftelse möjliggör nu en fortsättning på de populära Trivselbussresorna.
Stiftelsen har beslutat att bevilja 15 miljoner kronor till Länstrafiken Kronoberg för att kunna
fortsätta med verksamheten ytterligare fem år.

Familjen Kamprads stiftelse tog 2017 kontakt med Länstrafiken Kronoberg med syftet att
starta ett projekt som skulle främja äldres trivsel genom att anordna bussresor med ett
socialt syfte. Efter samtal beslutade länstrafiken och Familjen Kamprads stiftelse att i juni 2018
starta ett försöksprojekt i Älmhults kommun. Försöksprojektet slog väl ut och under 2019 anslöts
resterande kommuner i länet till projektet. Även det har varit väldigt lyckat och nu har Familjen
Kamprads stiftelse valt att förlänga projektet i ytterligare fem år.

- Trivselbussar var Ingvar Kamprads egna idé om ett projekt som gör skillnad för äldre. Samarbetet
med Länstrafiken Kronoberg har fungerat föredömligt. Vi är glada att kunna ge vårt fortsatta stöd
till projektet i ytterligare fem år. Vi har ett stort förtroende för Länstrafiken Kronoberg och hoppas
att länets många äldre på äldreboenden och med hemtjänst får möjlighet att delta, säger Lena
Fritzén för Familjen Kamprads stiftelse.

Trivselbussresorna är väldigt populära och sen projektets start i juni 2018 till sista november i år
har det gjorts 272 resor, vilket är ett snitt på 15 resor i månaden.

- För oss på Länstrafiken är det verkligen roligt att kunna vara med och bidra till att våra äldre får
den här möjligheten. Trivselbussarna har blivit oerhört uppskattade och att vi nu får möjlighet att
fortsätta med dessa i flera år till, gör att vi kan fortsätta att ge våra äldre det där lilla extra. Nu
i december är det många som bokat trivselresa med julbord, så jag hälsar alla dem smaklig spis,
säger Carina Bengtsson, trafiknämndens ordförande.

Familjen Kamprads stiftelse har beviljat 15 miljoner kronor till Länstrafiken och projektet förlängs
med fem år.

- Med Trivselbussarna möjliggörs resor som aldrig skulle blivit av annars. Det värmer i hjärtat när vi hör berättelserna från både personal och de äldre som är med på resorna, säger Patrik Tidåsen, trafikchef på Länstrafiken Kronoberg.

För mer information, kontakta:
Carina Bengtsson, (C), trafiknämndens ordförande, 072-083 19 76, carina.bengtsson@kronoberg.se
Patrik Tidåsen, trafikchef, 0470-58 30 40, patrik.tidasen@kronoberg.se
Lena Fritzén, verkställande ledamot Familjen Kamprads stiftelse, 070-837 75 49

Lyssna