Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Beslut om gymnasieskolan skjuts upp

Kommunfullmäktige beslutade under tisdagen att återremittera ärendet om att avveckla de nationella programmen på Uppvidinge gymnasieskola.

Det blev inget beslut om att avveckla de nationella programmen på Uppvidinge gymnasieskola under tisdagens sammanträde med kommunfullmäktige. Ärendet återremitteras, skjuts upp, och kommer att tas upp igen vid ett senare tilllfälle.

Förslaget till kommunfullmäktige från kommunstyrelsen handlar om att avveckla gymnasieskolans nationella program inför läsåret 2020/2021. Introduktionsprogrammen och vuxenutbildningen ska dock finnas kvar.

Bakgrund

Avvecklingen av gymnasieskolans nationella program är ett av de förslag på kostnadssänkande åtgärder som har tagits fram för att få en ekonomi i balans i kommunen. Det är få elever som söker till Uppvidinge gymnasieskola. Inför läsåret 2019/2020 sökte totalt sex elever de nationella programmen vid Uppvidinge gymnasieskola.

Skolan har också under en längre tid dragits med såväl organisatoriska som ekonomiska svårigheter. Skolinspektionen har vid ett flertal tillfällen utfärdat förelägganden om vite avseende gymnasieskolan. Kritiken gäller bland annat att vuxenstuderande och ungdomsstuderande i hög grad blandas, vilket har varit en förutsättning för att få utbildningarna att starta.

Den beräknade kostnadseffekten av en avveckling av gymnasieskolans nationella program beräknas till 2,5 miljoner kronor per år.

Lyssna