Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kvarnen i Klavreström renoveras

Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta 650 000 kronor för renovering av kvarnen i Klavreström.

Kvarnen i Klavreström har under många år varit i behov av underhåll. Kvarnen är i dåligt skick, med läckande tak, rutten panel, och trasiga fönster och dörrar. Tisdagen den 15 oktober beslutade Kommunstyrelsen att avsätta 650 000 kronor för renovering av kvarnen. Bland annat ska taket och panelen bytas ut.

Klaveströms bruk har inventerats av länsstyrelserna i Blekinge, Kronoberg och Skåne som en av kulturmiljöerna längs Mörrumsån. Vid inventeringen har Klaveströms bruk fått värderingen högt kulturhistoriskt värde. Kvarnbyggnaden anges som ett av kärnvärdena eftersom den har haft en viktig funktion i samhället. Kvarnen i Klaveström har också ett mycket stort signalvärde för invånarna i Klaveström.

Förhoppningen är att renoveringen av kvarnen kan starta under 2019.

Just nu pågår även renovering av dämmet vid kvarnen, vilket du kan läsa mer om i följande artikel:

Nu renoveras dämmet i Klavreström

Lyssna