Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu renoveras dämmet i Klavreström

Grävmaskin vid dämmet i Klavreström. Foto.

Arbetet med att renovera dämmet i Klavreström har nu påbörjats och kommer att pågå under hela hösten och delar av vintern och våren.

Dämmet vid Änghultasjön i Klavreström har under många år varit i dåligt skick och nu har renoveringen dragit igång. Företaget BlueOrbis utför renoveringen som kommer att pågå under hela hösten och fortsätta en bit in på 2020.

Under tiden arbetet pågår kommer Kvarnparken att vara inhängnad och avspärrad för allmänheten.

Till att börja med kommer vattnet från Änghultasjön att ledas om och en tillfällig vall kommer att byggas för att dämmet ska vara torrlagt under renoveringen. Efter en inspektion kommer en modern konstruktion att ersätta den gamla och den kommer delvis att vara automatiserad när det gäller reglering av vattennivån. Dammluckorna byts ut, nya betongkonstruktioner kommer att gjutas och stenmuren kommer att tätas.

Den nya konstruktionen kommer utseendemässigt att likna den gamla för att kulturmiljövärdena i området ska bevaras.

- Det känns väldigt bra att arbetet nu är i gång. Det är många, inte minst Klavreströms samhällsförening, som har engagerat sig i frågan och hade dämmet brustit hade det kunnat få stora konsekvenser för både människor och miljö, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson (S).

Lyssna