Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Välkommen på medborgardialog om översiktsplanen!

Tecknade pratbubblor. Illustration.

Under oktober har du möjlighet att vara med och påverka kommunens utveckling i vår medborgardialog om översiktsplanen.

Planarbetet har nu påbörjats med en aktualisering av kommunens översiktsplan, antagen 2011.

En tidig medborgardialog ska hållas för att fånga upp idéer och värdefull lokal kunskap till planarbetet i ett tidigt skede. Kommunens arkitekt och planerare möter upp runt om på kommunens bibliotek, vid fastställda platser och tider under oktober månad 2019.

Medborgardialog innebär en möjlighet för dig som invånare att tidigt i en utvecklingsprocess bidra med synpunkter, tankar och idéer i frågor som är av betydelse för väldigt många. Det kan gälla olika frågor som påverkar livet och framtiden i Uppvidinge.

Under oktober månad träffas vi på våra bibliotek kl. 17.00-19.00.

  • Älghult 1/10
  • Åseda 3/10
  • Nottebäck 7/10
  • Alstermo 9/10
  • Lenhovda 23/10

Välkommen!

Lyssna