Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny avfallsorganisation skapar samarbete och möjligheter

Niklas Jonsson, kommunstyrelsens ordförande. Foto.

Tillsammans med Sävsjö och Vetlanda jobbar Uppvidinge kommun med att hitta en ny avfallsorganisation för en hållbar framtidslösning.

Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge kommuner behöver skapa förutsättningar för att även i fortsättningen kunna erbjuda våra medborgare och kunder den bästa servicen då det gäller avfallshantering. Därför pågår ett projekt där vi försöker finna samverkansformer tillsammans med andra kommuner för en stabil och hållbar framtidslösning.

Vid projektets senaste styrgruppsmöte enades vi om att i första hand arbeta vidare på möjligheten att tillsammans med KSRR, Kalmarsundsregionens renhållare, finna former för en framtida gemensam verksamhet.

KSRR är en väl etablerad organisation med utvecklingsfokus och en uttalad viljeinriktning att bredda sitt samverkansområde.

- Vi ser att vi tillsammans blir starkare och att vi kan skapa viktiga synergieffekter genom att bilda en gemensam organisation, säger Niklas Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppvidinge.

KSRR bedriver en kundfokuserad verksamhet, med grundade rutiner och ledningssystem, vilket gör att de är väl rustade för ett samgående.

Samarbetet är en ömsevinst, där vi säkerställer att kraven från omvärlden, lagkrav och våra kunders behov blir tillgodosedda genom gemensam kompetens och ökade utvecklingsmöjligheter.

- Vi har accepterat och välkomnar beslutet. Den här typen av samverkan skulle betyda mycket för både oss och dem, säger KSRRs förbundsordförande Steve Sjögren (S).

Beslutsgång och tidplan

Det är en komplex beslutsgång med många inblandade parter. Förhoppningen är att kommunstyrelsen i respektive kommun, under oktober, ger uppdraget att formulera en avsiktsförklaring. I avsiktsförklaringen belyser vi de frågor som behöver utredas inför ett eventuellt framtida beslut om samgående.

Motsvarande beslut behöver även fattas inom KSRR.

Målet är att en färdig avsiktsförklaring kan beslutas i december och att ett slutgiltigt ställningstagande i frågan kan fattas av respektive kommunfullmäktige senast i juni 2020. En organisatorisk förändring skulle då kunna ske den 1 januari 2021.

Andra lösningar

KSRR är förstavalet för samverkan. Vi kommer samtidigt fortsatt att vara öppna för andra lösningar, för den händelse att de planer vi har tillsammans med KSRR inte kommer att kunna fullföljas.

Ingående diskussioner har förts med SÅM, Samverkan Återvinning Miljö (Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo) och SSAM, Södra Smålands Avfall och Miljö AB (Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhult). Vi har också resonerat kring bildandet av nytt bolag eller kommunalförbund.

Fakta

De kommuner som ingår i processen är Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge. Även Aneby kommun är en aktiv part, som samtidigt utreder andra alternativ. Målsättningen är att formulera en avsiktsförklaring som Aneby kan ansluta sig till vid senare tillfälle.

KSRR är ett kommunalförbund, bildat 2006, där Kalmar, Nybro, Mörbylånga, Oskarshamn och Torsås kommuner ingår.

I projektets styrgrupp ingår tjänstemän och politiker från de olika kommunerna.

Idag samverkar Vetlanda, Sävsjö, Uppvidinge och Aneby tillsammans med Eksjö genom flera avtal mellan parterna. Denna samverkan har en lång historik.

Lyssna