Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu är budgetramarna fastställda

En ordförandeklubba. Foto.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 30/7 fastställdes budgetramarna. Med röstsiffrorna 18-17 antogs oppositionens förslag till budgetramar.

Kommunstyrelsens och oppositionens förslag utgår från samma antagande om kommunens ekonomi och har samma totala kostnader för kommunens verksamheter. Däremot fördelas de ekonomiska resurserna olika. I jämförelse med kommunstyrelsens förslag innebär fullmäktiges beslut att budgetramen för kommunstyrelsens förvaltning minskas med cirka 6 miljoner kronor. Dessutom minskas medlen för omstruktureringar. Socialnämndens budgetram vidgas med cirka 7 miljoner kronor och barn- och utbildningsnämndens budgetram med 800 000 kronor.

I beslutet ingår även ett uppdrag till kommunstyrelsen att inför nästa års budgetprocess utreda alternativa driftsformer för kommunal verksamhet. Beslutet slår också fast att kommunen även i framtiden ska ha två högstadieskolor.

Kommunens budget för 2020 med verksamhetsplan 2021-2022 ska beslutas av fullmäktige i november.

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 juli år 2019 justeras och publiceras den 6 augusti och finns då att läsa på sidan Kommun och politik.

Lyssna