Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Omfattande arbete med renoveringen av Badebodaån

Renoveringen av Badebodaån i Åseda. Foto.

Under sommaren har renoveringen av Badebodaån i Åseda fortsatt och arbetet beräknas vara klart under hösten.

I början av april påbörjades arbetet med att renovera efter å-raset i Badebodaån i Åseda. Arbetet är mycket omfattande på grund av rasrisken och att det sker vid vatten.

Företaget som har fått uppdraget började med att leda bort vattnet via en trumma för att torrlägga å-fåran. Bottnen har grävts ur och de gamla stenblocken har tagits bort. Därefter slogs spont ner längs sidorna för att förhindra ras och skydda grannfastigheterna.

Nu har en betongplatta gjutits på bottnen och längs den ena kanten. När arbetet återupptas i mitten av augusti efter semesteruppehållet ska betongväggarna kläs med granitsten så att utseendet blir ungefär likadant som det var före raset.

Under arbetets gång har det upptäckts att det finns en risk för ras även på andra sidan bron, mittemot lekplatsen. Därför ska även den sidan åtgärdas. Det kommer även att sättas upp ett smidesräcke med belysning längs åkanten, mellan bron på Olofsgatan och gångbron bortom lekplatsen.

Arbetet beräknas vara klart i slutet av oktober.

Lyssna