Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Extrainsatt Kommunfullmäktige om budgetramarna

Tisdagen den 30 juli hålls ett extrainsatt sammanträde med Kommunfullmäktige. Då tas beslut om budgetförutsättningarna för 2020.

På Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 juni återremitterades ärendet om budgetförutsättningarna för 2020 och verksamhetsplan för 2021-2022. Därför hålls nu ett extrainsatt sammanträde med Kommunfullmäktige tisdagen den 30 juli klockan 18.30 i Åseda Folkets hus där ärendet är uppe för beslut.

Beslutet handlar om vilka budgetramar de olika nämnderna kommer att ha 2020, alltså vilken summa pengar varje nämnd tilldelas. Under hösten kommer sedan diskussioner att föras om hur den mer detaljerade budgeten för respektive nämnd ska se ut, alltså hur pengarna ska fördelas inom varje nämnd. Beslut om budgeten för 2020 tas i Kommunfullmäktige i november.

I handlingarna till Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 juli finns hela förslaget till budgetförutsättningar för budget 2020 och verksamhetsplan för 2021-2022.

Är du intresserad av att läsa mer om kommunens ekonomi och mål finns de senaste årens årsredovisningar och budgetdokument publicerade här på webben:

Ekonomi och budget Länk till annan webbplats.

Lyssna