Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunen får stöd i arbetet med våldsutsatta vuxna

En man med knuten näve och en kvinna som håller för ansiktet. Foto.

Projektet systematisk uppföljning – kvinnofrid är ett nationellt projekt som stödjer kommuner i arbetet med våldsutsatta vuxna.

Socialförvaltningen i Uppvidinge kommun har blivit antagna att delta i Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) projekt systematisk uppföljning - kvinnofrid tillsammans med 42 andra kommuner i landet.

Syftet med projektet är att  SKL:s medlemmar ska inspireras och stödjas till att påbörja arbetet med individbaserad systematisk uppföljning på kvinnofridsområdet för att bättre följa upp kvalitet och resultat av sitt stöd till våldsutsatta vuxna. Detta för att förbättra kunskaps- och verksamhetsutvecklingen i den egna verksamheten.

Projektet kommer att pågå från september 2019 till och med december 2020.

Lyssna