Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Eva utvecklar nytt arbetssätt kring demensvård

Samverkan, utbildning och arbete i team kan utveckla demensvården för att möta framtidens behov.

Med en åldrande befolkning drabbas allt fler av demens och kommunerna står inför stora utmaningar framöver. I Uppvidinge kommun får cirka 34 personer demensdiagnos varje år och siffran kommer att öka. Antalet demenssjuka i världen kommer att fördubblas fram till 2050. Alzheimers är den vanligaste men det finns många olika demenssjukdomar. Gemensamt är att det är en livslång sjukdom som leder till döden.

Behöver sprida kompetensen och ansvaret

För att möta det ökade behovet och förbättra demensvården måste vi jobba på ett annat sätt än idag. Det menar demenssjuksköterskan Eva Sjöblom-Johansson som har jobbat med demenssjuka i 30 år och som nu har fått i uppdrag att utveckla ett nytt arbetssätt kring demenssjukvård i Uppvidinge kommun.

- Som demenssjuksköterska har jag varit väldigt ensam i min roll. De som bor på särskilt boende har kontakt med fler personer men de som bor hemma har bara kontakt med mig och så ser det ut i många kommuner. För att klara av ökningen av demenssjuka måste vi sprida kompetensen och ansvaret och samverka mer, säger Eva Sjöblom-Johansson.

Samverkan, utbildning och jobba i team

Uppvidinge har en god demensvård idag, menar Eva Sjöblom-Johansson, och samverkan med vårdcentralerna fungerar bra. När en person får sin diagnos kontaktar vårdcentralen, med personens samtycke, kommunen som erbjuder hembesök.

- Men vi måste bli bättre. Vi måste kunna ge en sammanhållen vårdkedja som är tydlig. De ska känna sig trygga i att vi finns när de behöver oss.

Det nya arbetssätt Eva håller på att jobba fram handlar framförallt om tre saker: samverkan, utbildning och team. Samverkan kan bli bättre och effektivare mellan sjukvård och socialtjänst, mellan vårdcentral och kommun och mellan olika professioner inom kommunen. För att få en mer heltäckande bild och öka kvaliteten behöver vi jobba med multiprofessionella team – en sjuksköterska inom varje hemsjukvårdsområde, biståndshandläggare, rehabpersonal, undersköterskor, läkare och sjuksköterska med demensansvar på vårdcentral. Utöver det här grundteamet kan man ta in övrig kompetens vid behov, exempelvis en dietist.

En annan roll för demenssjuksköterskan

För att kunna jobba bredare och involvera fler personer behövs kompetensutveckling så att demenssjuksköterskan inte ensam har specialistkompetens inom området.

- Demenssjuksköterskan är viktig men får en annan roll. Det finns behov av kompetenshöjning, stöttning och kontinuerlig handledning till personalen. Stöd till anhöriga är också jätteviktigt. Demenssjuksköterskan ska jobba med verksamhetsutveckling och vara ansiktet utåt, säger Eva Sjöblom-Johansson, som ser att det utvecklingsarbete hon håller på med är viktigt för Uppvidinge kommuns invånare:- Vi ska bli riktigt duktiga på detta. Vi har mycket kompetens, vi måste bara ta tillvara på den. Uppvidinge är en bra kommun att jobba i och att det är en liten kommun gör att det blir enklare. Gör vi detta på rätt sätt blir det en vinst för både samhället och för kommunen.
Lyssna