Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kvarnen i Klavreström ska renoveras

Kvarnen i Klavreström. Foto.

Taket på kvarnen i Klavreström ska lagas omgående och en upphandling ska genomföras för renovering av hela kvarnen.

Kvarnen i Klavreström är i dåligt skick och har under många år varit i behov av underhåll. Klaveströms bruk ingår som en av flera (av länsstyrelserna i Blekinge, Kronoberg och Skåne) inventerade kulturmiljöer längs Mörrumsån. Som en del av bruksmiljön anses kvarnen ha ett högt kulturhistoriskt värde. Den har också ett mycket stort signalvärde för invånarna i Klaveström.

Nu har Kommunstyrelsen (2019-05-07) beslutat att taket på kvarnen omgående ska lagas för att förhindra ytterligare läckage. Samhällsserviceförvaltningen har också fått i uppdrag att genomföra en upphandling av en mer omfattande renovering som kan ske tidigast under hösten 2019.

Lyssna