Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ändrade tider för sophämtning efter påsk och kring 1 maj

Fyra gula påskkycklingar på rad. Foto.

I samband med påsken och 1 maj ändras tömningsdagarna för hushållsavfall.

Vänligen ställ fram sopkärlet kvällen innan din tömningsvecka startar för att säkerställa att kärlet blir tömt och för att underlätta för sopåkarna.

Om kärlet inte kan tömmas av någon anledning, kan du ställa en extrasäck bredvid sopkärlet inför nästa tömning. Extrasäcken töms då utan extra kostnad. Orsaker till utebliven tömning kan vara att kärlet inte har varit framställt eller varit blockerat av fordon, eller att vägen inte är farbar.

Lägg endast matavfall i gröna påsar. Den röda miljöboxen med miljöfarligt avfall töms om det finns plats i sopbilen.

Hämtning av hushållsavfall kommer att ske enligt följande:

Vecka 17: Annandag påsk, måndagen den 22/4 är helgdag. Tömning sker för de flesta en dag senare eller som vanligt och veckans turer ska vara avslutade senast lördagen den 27/4.

Vecka 18 (informationen uppdaterad): Under 1 maj-veckan körs alla turer utom en på rätt dag. Det är Åsedaturen som vanligtvis körs på torsdagar som kommer att senareläggas till fredagen. (Ny information): På grund av fel på en sopbil kommer även att större delen av Klavreströmsturen som körs på torsdagar istället att köras under fredagen.

Soppåsen förändras!

Soppåsarna som delas ut har inte längre öglor i handtagen. Mängden soppåsar som delas ut har ökat under årens lopp. Att förändra påsens utseende kan förhoppningsvis bidra till att soppåsarna inte används till annat än just avfall.

En bra början mot att minska antalet utdelade soppåsar är att sortera ut förpackningar och tidningar. Förpackningar och tidningar ska lämnas till en återvinningsstation och kan då återvinnas, vilket invånarna i Uppvidinge kommun redan är duktiga på. Men bra kan bli ännu bättre!

Om mängden avfall som läggs i sopkärlet minskar kan också antalet soppåsar som används sänkas. Det leder till minskad plastanvändning. Soppåsen tillverkas av cirka 70procent återvunnen plast men för att få hyfsat hållfasta påsar behöver även lite ny råvara användas. Hjälps vi åt kan vi minska miljöpåverkan från påsanvändningen!

Nya rullar med röda och gröna påsar kan du få genom att knyta fast en påse av önskad färg runt sopkärlets handtag. Vid nästa sophämtning lämnas önskad rulle ovanpå sopkärlet. Då är det dags att ta bort den fastknutna påsen.

Mer information om hur hushållsavfallet sorteras och hämtas finns på våra sidor om avfall och återvinning (under Bo, bygga och miljö) i sorteringsappen Sopkollen och på Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida.

Lyssna