Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu repareras Badebodaån i Åseda

Grävskopa vid Badebodaån i Åseda. Foto.

Arbetet med att bygga upp efter raset vid Badebodaån i Åseda har nu påbörjats och kommer att pågå under våren och sommaren.

Entreprenören som utför jobbet med att reparera efter raset är nu på plats och inledningsvis fraktas mycket materiel till platsen innan själva arbetet i ån påbörjas. I samband med detta kan framkomligheten vid bron på Olofsgatan tidvis vara begränsad.

Arbetet kommer att pågå under våren och sommaren och när det är klart kommer åkanten att återigen vara klädd med granitsten.

Innan reparationsarbetet påbörjas kommer ån att torrläggas. Vattnet ska ledas genom en hundra meter lång trumma. På bottnen och sidorna av ån kommer man sedan att gjuta betong och sidorna kommer därefter att kläs med granitsten.

Fram till mitten av sommaren kommer det på grund av arbetet i ån att finnas begränsat med parkeringsplatser på Kyrkbacken utanför kommunhuset och kyrkan.

Lyssna