Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppvidinge och Högsby överklagar Bergsstatens beslut

Träd vid en göl. Foto.

Tillsammans med Högsby kommun överklagar nu Uppvidinge kommun Bergsstatens beslut att bevilja undersökningstillstånd enligt minerallagen.

2019-02-04 beviljade Bergsstaten företaget Rolling Road Resources Ltd undersökningstillstånd i flera områden i bland annat Uppvidinge och Högsby kommuner. Syftet med de planerade undersökningarna är att hitta mineralfyndigheter i området.

Överklagar till Förvaltningsrätten i Luleå

Nu väljer Uppvidinge och Högsby kommuner att till Förvaltningsrätten i Luleå gemensamt överklaga Bergsstatens beslut gällande områdena kallade Skinberga nr 1 och Fagerhult nr 1. Kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson (S) har undertecknat överklagan för Uppvidinge kommuns räkning:

- Vi ser en möjlighet till att överklaga detta då vi nu är nya personer i kommunledningen som kan agera i frågan. Vi anser att Bergsstaten tar ett för litet intresse i de skyddsvärden som ligger i området, och att det sökande företaget får göra intrång på de olika markägarnas områden utan tillräcklig hänsyn. Att vi överklagar beslutet tillsammans med Högsby kommun beror på att båda kommunerna ligger inom samma utmätta område och vi har samma intresse kring de stora skyddsvärden som finns där, säger Niklas Jonsson.

Riskerar att förstöra natur- och kulturvärden

I överklagan framhåller Uppvidinge och Högsby kommuner att en eventuell framtida gruvbrytning riskerar att förstöra de stora natur- och kulturvärden som finns i området, vilket kan påverka negativt både ur ekonomisk synpunkt och ur hållbarhetssynpunkt.

Kommunerna anser inte heller att Bergsstaten i sitt beslut har fastställt några villkor som skyddar bostäder, naturmiljöer, kulturmiljöer, ytvatten eller grundvatten. "Planerade undersökningar med terrängkörning, tunga fordon och provborrningar kan påverka natur, kultur och vattensituationen negativt och de borde inte tillåtas", står det i överklagan.

- Vi hoppas med vår överklagan kunna få Bergsstaten att hantera dessa frågor på ett sådant sätt att de gör det möjligt för oss markägare och kommuner att först föra en diskussion med dem innan mark mutas in, avslutar Niklas Jonsson.

Lyssna