Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Brottsförebyggande rådet jobbar för att öka tryggheten

Mikael Sjöström, Lotta Petersson, Anders Käll och Niklas Jonsson sitter i ett konferensrum.

Mikael Sjöström, kommunpolis, Lotta Petersson, tillförordnad chef Nybro lokalpolisområde, Anders Käll (M) och Niklas Jonsson (S) träffades inför årets första möte med det lokala brottsförebyggande rådet.

Att verka för minskad brottslighet och ökad trygghet är syftet med det lokala brottsförebyggande rådet som intensifierar sitt arbete.

Det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ, har nu satt igång med 2019 års arbete. I rådet ingår kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, kommunpolis, förvaltningschefer, det kommunala bostadsbolaget Uppvidingehus VD och kommunens beredskapssamordnare.

BRÅ kommer, liksom tidigare, att i dialog med aktörer i samhället verka för minskad brottslighet och ökad trygghet i Uppvidinge kommun. Rådet sammanträder fyra gånger per år och utöver det hålls ett öppet möte per år då föreningar, organisationer och andra aktörer bjuds in. Nu intensifieras arbetet ytterligare då en mindre beredningsgrupp, där kommunpolisen alltid finns med, träffas varje vecka.

Fokus under 2019

Under 2019 kommer fokus för BRÅ framförallt att ligga på de områden som via bland annat polisens och kommunens årliga trygghetsmätning har visat sig vara viktiga för allmänheten:

  • Oro för inbrott
  • Känslan av otrygghet
  • Fortkörning och buskörning
  • Låg polisnärvaro
  • Oro över narkotikasituationen

Anders Käll (M) är ordförande i BRÅ:

- Vi behöver lyfta upp problemen på bordet och det är jätteviktigt att relationerna inom det här arbetet fungerar bra. Det behövs ett effektivt arbete mot alkohol och droger, säger Anders Käll.

Under våren 2019 jobbar också polisen och kommunen med att ta fram nya gemensamma medborgarlöften.

Ny kommunpolis

Mikael Sjöström har tagit över som kommunpolis efter Åke Almqvist. Han är anställd i lokalpolisområde Nybro, som Uppvidinge tillhör, och kommer att ha ett nära samarbete med kommunen.

- Det är viktigt att invånarna vet att polisen och kommunen jobbar tillsammans med de här frågorna och att det i kommunen görs mycket brottsförebyggande arbete i vardagen. Socialtjänsten och skolan jobbar med trygghetsfrågor i vardagen, liksom även tekniska avdelningen i arbetet med gator och parker exempelvis. Resultaten av vårt gemensamma arbete kanske inte syns förrän om fem år men det är viktigt att vi prioriterar det, säger kommunpolis Mikael Sjöström.
Lyssna