Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ta del av Scensommar i Uppvidinge

2019 kommer Scensommar till Uppvidinge. Invånare och besökare i Kronoberg ska kunna uppleva avgiftsfri kultur på oväntade platser.

Region Kronoberg och samtliga kommuner har gått in i ett samarbete för att invånare och besökare i Kronoberg ska få möjlighet att uppleva avgiftsfri kultur på oväntade platser, som badplatser, hembygdsgårdar, bostadsområden och parker. Det är Växjö kommuns koncept Scensommar som nu utökas och arrangeras i länets alla kommuner under sommaren 2019. Föreställningarna spelas under bar himmel och det är fri entré. 

Exakt vilka artister som kommer till Uppvidinge och var arrangemangen kommer att hållas är inte klart. Vi kommer att presentera mer information i början av nästa år.

Scensommar växte fram i Växjö

Scensommar startades av Växjö kommun sommaren 2015 som ett pilotprojekt med syfte att höja kommunens attraktionskraft under sommartid och att sänka trösklarna för kultur. Sedan 2016 har även Alvesta kommun varit involverad och sommaren 2019 ingår samtliga kommuner samt Region Kronoberg i satsningen. Region Kronoberg finansierar den regionala satsningen med totalt 700 000 kronor, Växjö kommun går in med medfinansiering i form av tid för projektledning och organisering. Resterande kommuner medfinansierar projektet med 40 000 kronor vardera.

Fakta Scensommar 2019

  • Den regionala satsningen på Scensommar pågår under fyra veckor i juli, med sammanlagt 21 föreställningar med fokus på barn och familj.
  • Växjö kommuns egenfinansierade Scensommarprogram pågår parallellt från midsommar till mitten av augusti, med ytterligare 50 föreställningar.
  • Totalt kommer Scensommar att synas på runt 50 platser runtom i hela regionen.
Lyssna