Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Årets pristagare hyllades

Per Gjörloff, kultur- och fritidschef, tillsammans med årets pristagare och stipendiater José Fernandez, Eva Bjarnestam Fernandez, Elin Persson, Morgan Persson, Mira Fermskog, Signe Blixt, Lennart Karlsson, Lena Karlsson, Oktawian Bohdziewicz och Jonathan Magnusson.

Under årets sista sammanträde med kommunfullmäktige fick årets pristagare och stipendiater ta emot sina priser och motiveringar.

Här kan du läsa motiveringarna för alla pristagare och stipendiater.

Byggnadsvårdspris 2018: Eva Fernandez Bjarnestam och José Fernandez

Uppvidinge kommuns byggnadsvårdspris utdelas till den fastighetsägare som på bästa sätt under åren vårdat, renoverat eller byggt till sitt hus med byggnadsantikvariska metoder och material. Fastighetens ursprungliga utseende och värde ska bibehållas så långt möjligt. Priset består av ett diplom och en minnesplåt att fästa på fastigheten.

Många fastighetsägare ställs ofta inför svåra val när ett gammalt hus ska renoveras varsamt men samtidigt motsvara de moderna krav på funktionalitet som ett nutida brukande ställer. Årets pristagare har visat att båda önskemålen går att förena.

Eva Fernandez Bjarnestam och José Fernandez med stor respekt för gårdens skönhet och historia med hjälp av traditionella, tidsenliga material och metoder restaurerat fastigheten Lindåkra 1:1. Man har vid restaureringen återanvänt mycket av det gamla materialet och använt tidstypiska metoder.

På fastigheten har det även funnits en ladugård och ett uthus som brann ner i ett oväder 2005. Uthuset har man byggt upp till en kopia av den gamla byggnaden med bilat timmer i skiftesverk.

Uppvidinge kommun vill, genom att tilldela Eva Fernandez Bjarnestam och José Fernandez 2018 års byggnadsvårdspris, stödja en värdefull kulturgärning och uppmuntra till fortsatt vård av fastigheten med tidstypiska material och metoder enligt kriterierna för god byggnadsvård.

Fritidspris 2018: Jonathan Magnusson

Jonathan Magnusson är en ovärderlig ledare i barn- och ungdomshockeyn i Åseda IF. Under Jonathans ledarskap har verksamheten, bland annat för de allra yngsta utövarna, utvecklats och antalet barn mångdubblats.

Med sin målmedvetenhet och uthållighet har Jonatan marknadsfört verksamheten och fått flera externa finansiärer vars hjälp har använts till att bland annat köpa in låneutrustning till nya spelare. Detta har gjort att verksamheten nu är tillgänglig för många fler barn som oavsett ekonomiska förutsättningar har fått möjligheten att medverka i verksamheten.

Engagerade ledare och visionärer är livsviktiga för föreningars överlevnad och Jonathan står för kontinuitet, uthållighet, nytänkande såväl som tradition, flexibilitet, lyssnande och öppet välkomnande av gamla såväl som nya medlemmar och aktiva.

Uppvidinge kommun vill genom att tilldela Jonatan Magnusson 2018 års fritidspris uppmuntra till fortsatt engagemang inom föreningsliv och det förebyggande folkhälsoarbetet i Uppvidinge kommun.

Fritidsstipendium 2018: Mira Fermskog

Mira Fermskog är en ung mycket lovande ryttare i Lenhovda Hästsportklubb, hon är även en bra kamrat och ledare i klubbens ungdomssektion.

Mira har under ett par år tävlat på sin ponny och nått goda resultat.

Tillsammans med sin ryttarkamrat Signe Blixt deltog Mira under 2018 i lag-SM i fälttävlan, målet är att få vara med i det individuella fälttävlans-SM 2019.Tillsammans har Mira och Signe kommit med i första steget i ridsportförbundets satsning Ryttarutveckling, där man satsar på att hitta och stötta unga elitryttare som satsar på att nå landslagsplatser i framtiden.

En satsning på att utveckla sig som framgångsrik ryttare kräver stort engagemang, hängivenhet, uthållighet och att man är målinriktad i sin satsning. Mira har visat ett stort engagemang och är en mycket god förebild för andra ungdomar som vill driva sin ryttarsatsning framåt och nå sina mål.

Att vara förebild är att våga och vilja visa hur man kan ta för sig på ridbanan men också i att engagera och intressera sig för samvaron med andra unga i en förening som har stort engagemang för barn- och ungdomsverksamheten. Här spelar Miras engagemang en stor roll.

Uppvidinge kommun vill uppmuntra Mira Fermskog till fortsatt engagemang inom idrotten och särskilt ridsporten i Uppvidinge kommun genom att tilldela Mira kommunens fritidsstipendium för 2018.

Fritidsstipendium 2018: Signe Blixt

Signe Blixt är en ung mycket lovande ryttare i Lenhovda Hästsportklubb. Hon är även en bra kamrat och ledare i klubbens ungdomssektion.

Signe har under ett par år tävlat på sin ponny och nått goda resultat.

Tillsammans med sin ryttarkamrat Mira Fermskog deltog Signe under 2018 i lag-SM i fälttävlan, målet är att få vara med i det individuella fälttävlans-SM 2019. Tillsammans har Signe och Mira kommit med i första steget i ridsportförbundets satsning Ryttarutveckling, där man satsar på att hitta och stötta unga elitryttare som satsar på att nå landslagsplatser i framtiden.

En satsning på att utveckla sig som framgångsrik ryttare kräver stort engagemang, hängivenhet, uthållighet och att man är målinriktad i sin satsning. Signe visar ett stort engagemang och är en mycket god förebild för andra ungdomar som vill driva ryttarsatsningen framåt och nå sina mål.

Att vara förebild är att våga och vilja visa hur man kan ta för sig på ridbanan men också i att engagera och intressera sig för samvaron med andra unga i en förening som har stort engagemang för barn- och ungdomsverksamheten. Här spelar Signes engagemang en stor roll.

Uppvidinge kommun vill uppmuntra Signe Blixt till fortsatt engagemang inom idrotten och särskilt ridsporten i Uppvidinge kommun genom att tilldela Signe kommunens fritidsstipendium för 2018.

Kulturlandskapspris 2018: Lena och Lennart Karlsson

Uppvidinge kommuns kulturlandskapspris utdelas som tack för värdefullt arbete med att hålla kulturlandskapet med hagar, ängar, gärdesgårdar och odlingsrösen öppet. Det småskaliga jordbruket har format kulturlandskapet i vår kommun och utmärkande är de öppna gläntorna med i många fall sällsynt flora. Här finns rester av torp, backstugor och soldattorp. Ofta är det endast en raserad skorsten eller en bortglömd trappsten som minner om att det en gång funnits en boning på plats.

Lena och Lennart Karlsson i Ålatorp utanför Sävsjöstöm bedriver ett aktivt arbete med kulturlandskapsvård med betesdjur på den egna gården i Ålatorp. Deras välvårdande arbete med betande djur i några av våra mest värdefulla ängs- och hagmarksmiljöer vi har i Uppvidinge kommun vill vi därmed uppmärksamma

Uppvidinge kommun vill genom att tilldela Lena och Lennart Karlsson 2018 års kulturlandskapspris visa sin uppskattning för en värdefull kulturgärning.

Priset består av ett diplom samt en mässingsskylt att placera på valfri plats på fastigheten.

Kulturpris 2018: Elin och Morgan Persson

Morgan och Elin Persson som tillsammans har startat och driver hyttan och butiken Persson & Persson i Ösjöbol har visat stort mod och engagemang i sin framgång att hålla liv i glaskulturen i Uppvidinge kommun.

I nomineringen nämner man den stora Kulturgärningen i att starta en hytta i vår del av Glasriket – Det är att hålla liv i glaskulturen i Uppvidinge kommun!

I hyttan i Ösjöbol har man fokus på återbruk och nyskapande av befintliga föremål. Genom att återanvända glasflaskor och burkar som man sedan formar till bland annat karaffer, skålar, glas.

Återbruk är en intressant idé som passar väl in i tiden och Persson & Persson har på kort tid blivit ett framgångsrikt företag inom besöksnäringen.

Uppvidinge kommuns Kultur- och föreningsutskott vill genom Kulturpriset 2018 uppmärksamma Morgan och Elin för sin stora gärning i att sprida kulturen både och utanför Uppvidinge kommun.

Kulturstipendium 2018: Oktawian Bohdzievicz

Oktawian Bohdzievicz är en mycket ambitiös ung konstnär från Lenhovda i Uppvidinge kommun. Han har genom sina studier och sin målmedvetenhet visat sig vilja förkovra sig i sitt konstnärskap och har redan hunnit skapa sig ett namn i konstvärlden.

Oktawian studerar för närvarande sista året vid den välrenommerade utbildningen Konstnärliga Kandidatprogrammet i Keramikkonst vid Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. Det är en lång och kostsam utbildningsväg Oktawian har startat och hans konstnärliga kvalitet och målmedvetenhet har visat att han har god förmåga att nå stor framgång.

Oktawian arbetar med keramisk skulptur och installation, samt även med måleri och teckning. I hans konst utgår han från obetydliga föremål såsom kölappar och spikar som han sedan kombinerar med andra material vilket även ger en spännande miljö- och återvinningsdimension till Oktawians konst.

Uppvidinge kommun vill genom att tilldela Oktawian Bohdzievicz 2018 års kulturstipendium uppmuntra till fortsatt kosntnärlig utbildning och framgång samt framföra ett hjärtligt lycka till i framtiden.

Alla pristagare hyllades med blommor och diplom. Mottagarna av byggnadsvårdspriset och kulturlandskapspriset fick varsin plakett att sätta upp på fastigheten. Kulturpristagaren och fritidspristagaren fick varsin glasskulptur av Mickejohans konstglas i Örsjö. De två fritidsstipendiaterna fick 10 000 kronor att dela på och kulturstipendiaten fick 12 000 kronor.

Priserna delades ut av Niklas Jonsson (S), ordförande i kultur- och föreningsutskottet, Per Gjörloff, kultur- och fritidschef och Sophie Palm, kultur- och fritidskonsulent.

Lyssna