Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vi behöver dig!

Har du hjärtat på rätta stället och vill göra en insats? Vi behöver fler familjehem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner och jourhem.

Avdelningen barn och familj inom individ- och familjeomsorgen söker personer som kan fungera som familjehem, kontaktfamilj, kontaktpersoner och jourhem.

Här berättar vi mer om vad insatserna innebär.

Vill du veta mer?

Kontakta vår famljehemssekreterare Margareta Holgersson på 0474-470 00 (växel) eller via e-post, margareta.holgersson@uppvidinge.se.

Du kan också fylla in en intresseanmälan som du hittar under Länkar längre ner på sidan.

Familjehem

Barn och ungdomar kan av olika anledningar behöva placeras i familjehem, till exempel på grund av att de kommit som ensamkommande till Sverige, föräldrarnas missbruk, psykisk ohälsa eller andra orsaker som gör att föräldrarna inte klarar av sin föräldraroll. Det kan också vara barnets egna beteende som är orsaken till att hon eller han inte kan bo kvar hemma. I dessa fall behövs det andra vuxna som lever under trygga och stabila förhållanden och som kan ge stöd samt komplettera de egna föräldrarna.

Att vara familjehem kräver både tid och tålamod av dig, men det ger också mycket tillbaka. Yttre omständigheter spelar inte så stor roll, du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Vi söker ”vanliga” familjer med trygga och stabila vuxna som har tid och tålamod.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem, vanligtvis en eller ett par helger per månad. Kontaktfamiljens uppgift är att ge stöd och avlastning till både föräldrar och barn - föräldrarna kan behöva avlastning och barnen kanske behöver miljöombyte och stimulans.

En kontaktfamilj kan se ut på flera olika sätt, men det viktigaste är att barnet och du passar ihop och kan trivas med varandra.

Att vara kontaktfamilj kräver engagemang men det ger också mycket glädje!

Kontaktperson

Barn och ungdomar kan ibland behöva extra stöd när det vanliga nätverket inte räcker till. Att vara kontaktperson innebär att man regelbundet träffar ett barn eller en ungdom. Du kommer att bli en vuxen förebild och ett personligt stöd som kan betyda mycket för barnet. Innehållet i era träffar utgår alltid ifrån barnets behov och kan exempelvis innebära att ni gör en fritidsaktivitet tillsammans, tar en promenad eller träffas för en fika för att prata.

Som kontaktperson ska du kunna lyssna, vara en förebild och kunna uppmuntra barnet till egna aktiviteter.

Jourhem

Ett jourhem har beredskap att ta emot barn och ungdomar för akut placering. Vanliga orsaker till placering i jourhem vad gäller ungdomar är ofta relationskonflikter mellan dem och föräldrarna. När det gäller yngre barn handlar det ofta om föräldrars missbruk, psykisk ohälsa eller akuta kriser i familjen där barnets omvårdnad inte kan lösas på annat sätt. Jourhemsplaceringar kan pågå allt mellan något dygn till några månader.

Välkommen att höra av dig!

Lyssna