Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Oron bland invånarna minskar

Polisens och kommunens trygghetsmätning visar att Uppvidingebornas oro att bli utsatta för brott minskar.

Under hösten har alla kommuner som ingår i Polisregion Syd mätt invånarnas upplevda trygghet. I Uppvidinge kommun har slumpvis utvalda mellan 16 och 85 år under hösten 2018 gett svar på frågor om vilka problem med oordning, otrygghet, utsatthet och oro för brott man känner. Även frågor om Polisens närvaro har ställts.

Buskörning och oro för bostadsinbrott

Svaren i trygghetsmätningen visar att risken att råka ut för brott är fortsatt låg i Lokalpolisområde Nybro, dit Uppvidinge och fem andra kommuner hör, däribland Lessebo och Tingsryd. Oron att drabbas av brottslighet är däremot högre än risken att råka ut för brott. De största problem som medborgarna upplever är bilister som kör för fort, buskörning med mopeder och oro för bostadsinbrott.

Få drabbas av brott och oron minskar

Problemen i lokalpolisområdet och i Uppvidinge är desamma: bilister kör för fort, buskörning med mopeder och allmän oro för inbrott. Det finns också kritik mot Polisens lokala arbete, framför allt gäller det att invånarna saknar Polisens närvaro.

Inga egentliga problem ökar i kommunen, utan istället minskar oron för brott. Utsattheten för brott är låg.

En längre sammanfattning av trygghetsmätningen kan du läsa under Länkar längre ner på sidan.

Lyssna