Regler för upphandling

Lagen om offentlig upphandling, LOU, anger vilka regler som gäller för olika kommunala verksamheter samt olika typer av upphandling.

Olika regler gäller beroende på om upphandlingens värde överstiger eller ligger under ett visst tröskelvärde. 2 096 097 kronor för varor och tjänster och 52 620 561 kronor för byggnadsentreprenad gäller från den 1 januari 2018. Tröskelvärdena ses över vartannat år.

De flesta upphandlingar i Uppvidinge kommun ligger under tröskelvärdet.

Upphandling över tröskelvärdet

  • Ska annonseras i EU:s officiella databas.
  • Är det en öppen upphandling får alla leverantörer lämna anbud.
  • Är det en selektiv upphandling får alla leverantörer delta men endast de som anses uppfylla kraven får lämna anbud.
  • I undantagsfall kan ett förhandlat förfarande tillämpas. Då bjuds alla leverantörer in att delta men endast de som anses uppfylla kraven får lämna anbud eller bjuds in till förhandling.

Upphandling under tröskelvärdet

  • Ska annonseras i publik databas. Uppvidinge kommun annonserar via Visma Tendsign.
  • Är det en förenklad upphandling har alla rätt att delta. Förhandling kan göras med en eller flera anbudsgivare.
  • Är det ett urvalsförfarande har alla leverantörer rätt att ansöka om att lämna anbud. Det är endast de som uppfyller kraven som inbjuds att lämna in anbud. Även här kan förhandling göras med en eller flera anbudsgivare.
  • Direktupphandling är ett enkelt förfarande vid upphandling upp till 586 907 kronor för varor, tjänster och byggentreprenader. Enligt lagen om offentlig upphandling krävs här ingen annonsering.

Direktupphandling

Gränsen för direktupphandling är sedan den 1 januari 2018 586 907 kronor. Detta belopp gäller för en typ av vara för hela kommunen över en fyraårsperiod. Vid direktupphandling behöver inte särskilda krav ställas.

Direktupphandlingar som övergår 100 000 kronor måste enligt lag skriftligen dokumenteras och diarieföras. Direktupphandlingar vid värde av 20 000 kronor eller mer ska enligt kommunens policy konkurrensutsättas om möjligt.