Tomter för bostäder

En nybyggd villa och en grävmaskin. Foto.

Foto: Roland Magnusson/Mostphotos

Funderar du på att bygga hus här i kommunen? Varmt välkommen! Vi har flera lediga tomter i våra samhällen.

Våra kartor länge ner på den här sidan visar kommunägd mark som är detaljplanelagd för bostäder. Krav på utformning, placering och storlek kan skilja sig åt mellan tomterna. Vissa är avstyckade och klara för byggnation, andra är endast detaljplanelagda och kräver utbyggnad av gator, vatten och avlopp och så vidare innan byggnation kan påbörjas.

Priser för tomter för bostäder

Mark för enbostadshus

  • Pris för råmark avsedd för enbostadshus: 58 kronor per kvadratmeter.
  • Pris för tomtmark avsedd för enbostadshus iordningställd före 2014-12-31: 60 kronor per kvadratmeter.
  • Pris för tomtmark avsedd för enbostadshus iordningställd mellan 2015-01-01 och 2020-12-31: 80 kronor per kvadratmeter (Gripagården, Lenhovda och Fältvägen, Åseda).
  • Pris på nya områden iordningställda efter 2021-01-01: fastställs områdesvis i enlighet med ”Riktlinjer för mark, tomtmark och exploatering – process, redovisning och prissättning". Så snart ett nytt område är prissatt (enligt delegationsordningen) läggs det till på denna prislista.

Mark för flerbostadshus

  • Pris för råmark avsedd för flerbostadshus: 100 kronor per kvadratmeter.
  • Pris för tomtmark avsedd för flerbostadshus: fastställs områdesvis i enlighet med ”Riktlinjer för mark, tomtmark och exploatering – process, redovisning och prissättning”. Så snart ett nytt område är prissatt (enligt delegationsordningen) läggs det till på denna lista.

Villkor för att köpa kommunala bostadstomter

Köparen ska inom två år bebygga fastigheten med ett bostadshus för permanent bruk.
Köparen får inte utan säljarens skriftliga medgivande överlåta fastigheten innan byggnadsskyldigheten fullgjorts. Denna skyldighet skall anses vara fullgjord när bostadshuset är färdigt för inflyttning.

Köparen kan vara berättigade till skälig förlängning av tiden för byggnadsskyldighetens fullgörande vid försening som beror på förhållande, som köparna inte möjligtvis kunnat påverka.

Har du frågor om vad som går att bygga på en specifik tomt?

Kontakta oss för mer information.

Miljö- och byggnadsförvaltningen
E-post: mbn@uppvidinge.se
Telefon: 0474-470 68

Samhällsserviceförvaltningen
E-post: info@uppvidinge.se
Telefon: 0474-470 22

Kartor över våra lediga tomter

Alstermo

Klicka på bilden för att öppna kartan i ett nytt fönster.

Fröseke

Lediga tomter för bostäder i Fröseke. Karta.

Klicka på bilden för att öppna kartan i ett nytt fönster.

Klavreström

Lediga tomter för bostäder i Klavreström. Karta.

Klicka på bilden för att öppna kartan i ett nytt fönster.

Lenhovda

Lediga tomter för bostäder i Lenhovda. Karta.

Klicka på bilden för att öppna kartan i ett nytt fönster.

Lindshammar

Lediga tomter för bostäder i Lindshammar. Karta.

Klicka på bilden för att öppna kartan i ett nytt fönster.

Marhult

Lediga tomter för bostäder i Marhult. Karta.

Klicka på bilden för att öppna kartan i ett nytt fönster.

Norrhult

Lediga tomter för bostäder i Norrhult. Karta.

Klicka på bilden för att öppna kartan i ett nytt fönster.

Sävsjöström

Lediga tomter för bostäder i Sävsjöström. Karta.

Klicka på bilden för att öppna kartan i ett nytt fönster.

Åseda

Klicka på bilden för att öppna kartan i ett nytt fönster.

Älghult

Lediga tomter för bostäder i Älghult. Karta.

Klicka på bilden för att öppna kartan i ett nytt fönster.

Lyssna