Industritomter

En robotarm i en industrilokal. Foto.

Vill du bygga en ny industrifastighet eller vill du expandera din befintliga verksamhet? Vi kan erbjuda industritomter på flera orter i kommunen.

Pris på mark för verksamheter

  • Pris för råmark i hela Uppvidinge kommun: 25 kronor per kvadratmeter.

När ett nytt område exploateras kommer det att värderas och prissättas utifrån riktlinjen om att alla kostnader för området vägs in. Så fort ett nytt område är prissatt läggs det till på prislistan.

Anslutningsavgift för vatten samt spill- och dagvattenavlopp är 50 000 kronor. Där anslutning av dagvatten inte är möjlig reduceras avgiften med 10 000 kronor.

Nyttjanderätter

Vid behov av mark utanför befintlig tomt kan i vissa fall medgivas att mark upplåtes för verksamheter, förvaring, idrottsevenemang med mera. Dessa ska inte strida mot Uppvidinge kommuns lokala ordningsstadga, värdegrund, gällande detaljplan eller översiktsplan.

  • Nyttjanderätt för ideella föreningar: 0 kronor.
  • Nyttjanderätt för privatpersoner: 300 kronor per styck per år (parkering, förvaring och liknande).
  • Nyttjanderätt för företag: en femtedel av priset på råmark för verksamheter, det vill säga 5 kronor per kvadratmeter (produktionsytor, lagerytor, parkering).
Lyssna