Regler för upphandling

Lagen om offentlig upphandling, LOU, anger regler för upphandling för kommunala verksamheter.

Olika regler gäller beroende på om upphandlingens värde överstiger eller ligger under ett visst tröskelvärde. Tröskelvärdena ses över vartannat år.

De flesta upphandlingar i Uppvidinge kommun ligger under tröskelvärdet.

Upphandling över tröskelvärdet

  • Ska annonseras i EU:s officiella databas.
  • Är det en öppen upphandling får alla leverantörer lämna anbud.
  • Är det en selektiv upphandling får alla leverantörer delta men endast de som anses uppfylla kraven får lämna anbud.
  • I undantagsfall kan ett förhandlat förfarande tillämpas. Då bjuds alla leverantörer in att delta men endast de som anses uppfylla kraven får lämna anbud eller bjuds in till förhandling.

Upphandling under tröskelvärdet

  • Ska annonseras i publik databas. Uppvidinge kommun annonserar via Visma Tendsign.
  • Som huvudregel har alla rätt att delta. Förhandling kan göras med en eller flera anbudsgivare.
  • Är det ett urvalsförfarande har alla leverantörer rätt att ansöka om att lämna anbud. Det är endast de som uppfyller kraven som inbjuds att lämna in anbud. Även här kan förhandling göras med en eller flera anbudsgivare.
  • Direktupphandlingsgränsen regleras i 19a kap 2 § LOU. Enligt lagen om offentlig upphandling krävs här ingen annonsering.
Lyssna