Anmälan till turistbroschyr 2019

En sjö med roddbåtar och ett rött hus vid strandkanten. Foto.

Vill du visa upp din eller din förenings turistverksamhet? Fyll i formuläret på den här sidan för att vara med i 2019 års turistbroschyr.

Uppvidinge kommun erbjuder även i år gratis annonsering för alla som bedriver någon form av turistverksamhet i kommunen. Vi tar fram en broschyr med turistinformation och tips om Uppvidinge.

Det enda du behöver göra är att skicka in information om din, ditt företags eller din förenings turistverksamhet senast den 30 mars. Det gör du via formuläret på den här sidan. Vi vill gärna också att du skickar in ett eller flera högupplösta foton till redkom@uppvidinge.se.

Fyll i formuläret och skicka in

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter

Så behandlas dina personuppgifter av kommunstyrelsen när det gäller din ansökan om feriepraktik

För att kunna komma i kontakt med dig behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. Det är i huvudsak ditt namn och dina kontaktuppgifter. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. De personuppgifter vi behandlar är de du själv anger. Om du inte vill lämna de personuppgifter som vi behöver kan följden bli att vi inte kan erbjuda annonsering i turistbroschyren.

Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är allmänt intresse. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge vi behöver ha kontakt med dig och så länge som kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag och kommunala bestämmelser. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är kommunstyrelsen. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till kommunstyrelsen genom att ringa 0474-470 00 eller skicka e-post till info@uppvidinge.se.

Uppvidinge kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0481-450 00 eller skicka e-post till dataskyddsombud@nybro.se.

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens hemsida:

www.datainspektionen.selänk till annan webbplats

Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.


Exempelvis: "Lantcaféet Kringlan"

Skriv en kort text som beskriver verksamheten. (Vi förbehåller oss rätten att göra redaktionella ändringar)

Ange vilka veckodagar, klockslag och eventuellt datum verksamheten är öppen

Skriv vem vi kan kontakta vid eventuella frågorFör att skicka flera bilder: Bifoga dem i komprimerad mapp eller mejla till redkom@uppvidinge.se
Information om bilderna på verksamheten * (obligatorisk)
Information om bilderna på verksamheten