Arbeta hos oss i Uppvidinge kommun

En glad kvinna på ett kontor. Foto.

Vårt arbete leds av värdeorden mod, tolerans och kreativitet.

Vi som arbetar i Uppvidinge kommun finns här för att ge god service till våra invånare och besökare och för att utveckla våra samhällsviktiga funktioner. Vi är en kommun som växer och hos oss har du möjlighet att göra verklig skillnad, varje dag!

När du arbetar hos oss

Våra medarbetare ska ha en god arbetsmiljö och goda förutsättningar att trivas i sitt arbete. Vi arbetar utifrån fyra friskfaktorer som våra medarbetare varit med och tagit fram:

 • Arbetsglädje
 • Inflytande - delaktighet
 • Stolthet
 • Återhämtning

Alla våra medarbetare har subventionerad friskvård och kan på flera av våra träningsanläggningar i kommunen hämta ut ett 10-gångers träningskort. Utöver det har alla medarbetare ett automatiskt medlemskap i personklubben Liljan som anordnar spännande evenemang och ger förmånliga rabatter till vissa event i kommunen. Som tillsvidareanställd finns möjlighet att löneväxla till pension. Flera av våra verksamheter tillämpar även flexibel arbetstid.

Personalpolitiskt program

Vi har tagit fram ett personalpolitiskt program för att visa hur vi jobbar och vad vi satsar på för att personalen ska trivas hos oss.

Jobba för Uppvidinge kommun

I Uppvidinge kommun är alla viktiga för att vi ska kunna fullfölja våra uppdrag och nå våra mål.

 • Vi når resultat genom att visa mod och tro på våra egna möjligheter.
 • Vi har ett professionellt och tolerant förhållningssätt, bemöter alla med respekt och tar ansvar för ett inkluderande klimat.
 • Vi skapar en god arbetsmiljö genom att låta våra friskfaktorer vara ledord: arbetsglädje, inflytande – delaktighet, stolthet och återhämtning.
 • Vi värdesätter välmående och satsar på hälsofrämjande insatser.

Utvecklas med Uppvidinge kommun

I Uppvidinge kommun känner vi stolthet inför vårt uppdrag och tar ansvar för det genom att ständigt utveckla vår kompetens.

 • Vi bidrar till kommunens utveckling och formar dagens och framtidens välfärd.
 • Vi tror på en kultur där förbättringsarbete är en naturlig del av verksamheten.
 • Vi möter framtidens utmaningar genom samarbete, kreativa lösningar och att tillvarata våra olikheter.

Ledarskap i Uppvidinge kommun

I Uppvidinge kommun kännetecknas ledarskapet av engagemang, tydlighet och närvaro.

 • Tillsammans med medarbetarna skapar vi mål och utvecklar verksamheten.
 • Vi är förtroendeskapande och goda ambassadörer.
 • Vi tillvaratar styrkor och låter medarbetare växa.
 • Vi är en liten kommun med stora ambitioner och nära till beslut.

Läs vårt personalpolitiska program Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Vår värdegrund

Uppvidinge kommuns gemensamma värdegrund

 • Vi, anställda och förtroendevalda, är till för invånarna i Uppvidinge kommun.
 • Vi söker och genomför ständigt förbättringar.
 • Vi arbetar så att invånarna känner förtroende för oss och
  stolthet för sin kommun.

Allt vi gör genomsyras av:

Tolerans
Vi bemöter andra och varandra med respekt och förståelse oavsett idéer och synsätt.
Kreativitet
Vi uppmuntrar till och stödjer uppfinningsrikedom, nyfikenhet, lärande, öppenhet och skapande.
Mod
Vi tror på våra egna möjligheter och vågar söka nya vägar. Vi visar handlingskraft och engagemang.

Lyssna