Stöd och omsorg

Planer för Norrhult

Skickades in: 2020-07-13

När kommer denna fars att sluta? Maktgalna politiker som går händelserna i förväg och dessutom slösar skattepengar på utredningar och eventuella händelser som ännu inte är bestämt, det blir nog så. Varför arbeta med något när inga konkreta beslut är fattade?

Just det, detta handlar om Solgården som eventuellt ska läggas ned men där beslutet redan indirekt är taget. Är det nu det börjar brinna i knutarna när man inser att man inte har någonstans att sätta barnen i förskolan i Norrhult? Barnantalet växer. Då är Solgården ett alternativ, nära till hands? Vad händer nu om ett beslut om nedläggning inte tas? Vad händer med förskolebarnen? Och tänk ett steg längre? Vad händer om några år när förskolebarnen ska in i skolan? Vilka lokaler ska man ta i anspråk då? Fritids eller kanske biblioteket? Framförhållning, framförhållning, framförhållning!

Kom igen nu, upp till bevis. Hur ser planerna ut för framtiden i Norrhult?

Svar från kommunen

Svarade: 2020-07-29

Hej!

Ursäkta sent svar.

Socialnämndens förslag på strukturförändring av äldreomsorgen står kvar tills annat har beslutats. Nämnden är fullkomligt övertygade om att vi behöver andra boendeformer än de vi har idag – hemmet eller särskilt boende, nämligen trygghetsboende. Vi har idag ett flertal boende på våra särskilda boenden som är där för att de är oroliga och rädda men för övrigt klarar sina vardagliga sysslor själva. Kan vi lösa deras problem på ett bättre sätt så är det en fördel för alla. Det är inte enbart i Norrhult vi behöver denna typ av boende utan i flera andra orter i kommunen.

För att klara det ökande antalet barn uppåt i åldrarna är det lämpligt att spara delar av den gamla förskolan för att på det sättet få mera undervisningslokaler och därmed klara ett ökat elevantal.

Kommunen håller på att ta fram en ny översiktsplan för Uppvidinge där framtidsplaner för kommunen kommer att presenteras. Jag har ingen inblandning i denna och kan inte säga hur framtiden kommer att gestalta sig.

Med vänlig hälsning,

Lars-Erik Hammarström (S),
Socialnämndens ordförande

Anders Käll (M),
Kommunstyrelsens vice ordförande

Lyssna